شرح استاندارد در صدورسند حسابداری

از طریق این بخش میتوانید برای هر حساب کل یک یا چند شرح استاندارد در نظر بگیرید تا زمانی که کاربران شما در پنجره صدور سند حسابداری
حساب کل مد نظر را انتخاب کردند بتوانند از این شرح استاندارد برای شرح حساب خود استفاده کنند

هدف استفاده از این بخش استاندارد سازی شرح های سند های حسابداری میباشد
به طور مثال
فرض کنید شرکت شما دارای چند حسابدار می باشد که هرکدام شیوه و سلیغه خاص خود را دارند
هرکدام از این حسابداران در صدور سند حسابداری شرحی برای حساب خود ثبت میکنند
یکی شرح را با کلمه بابت شروع میکنه یکی دیگر با کلمه به موجب و دیگری از کلمه به استناد
این موضوع باعث به هم ریختگی شرح سند های حسابداری می شود
به جهت جلوگیری از این موضوع میتوانید از پنجره فوق استفاده نمایید و شرح های استانداری برای هر حساب کل تعریف نمایید تا کابران شما هم به سهولت بیشتری
اطلاعات را ثبت نمایند و هم اینکه شرح حساب های شما استاندارد شده است

نوارابزارهای اصلی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از طریق این پنجره میتوانید اطلاعات شرح استاندارد تعریف شده را مشاهده نمایید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از طریق این قسمت میتوانید اطلاعات مربوط به شرح های استاندارد را که در جدول نمایش اطلاعات انتخاب کرده اید را ویرایش نمایید و یا یک شرح استاندارد جدید تعریف کنید
به جهت ویرایش کافی است شرح استاندارد مدنظر را از جدول نمایش اطلاعات انتخاب نمایید و در کادر بخش ورود اطلاعات، اطلاعات را تغییر دهید و در نهایت روی آیکن ذخیره سازی در نوار ابزار کلیک نمایید
به جهت تعریف یک شرح استاندارد جدید روی آیکن ایجاد در نوار ابزار کلیک نمایید تا بخش ورود اطلاعات برای شما به صورت خام مطابق تصویر زیر نمایان گردد

با استفاده از آیکن حساب کل مد نظر خود را انتخاب نمایید
نکته = حساب هایی در این قسمت نمایش داده میشود که شما قبلاً در پنجره حساب گروه ، حساب کل را تعریف کرده باشید

شرح استاندارد خود را در کادر مشخص شده به نام شرح استاندارد وارد نمایید 

در نهایت با  کلیک کردن روی آیکن ذخیره سازی در نوار ابزار، شرح استاندارد تعریف شده خود را ذخیره سازی نمایید

با استفاده از گزینه   میتوانید کلیه شرح های استاندارد تعریف شده را مشاهده نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.