صدور سند حسابداري

با استفاده از فرم فوق میتوانید صدور سند حسابداری را با توجه به توضیحات مشروحه ذیل ثبت نمایید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نوارابزارهای اصلی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با انتخاب این قسمت میتوانید به بخش ورود اطلاعات وارد شوید و اطلاعات جدید خود را ثبت نمایید
البته لازم بذکر است که هنگامیکه پنجره صدور سند را باز میکنیم به صورت پیش فرض بخش ورود اطلاعات نمایان میشود
جداول بخش ورود اطلاعات بدین شکل می باشد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از طریق انتخاب این قسمت وارد بخش نمایش اطلاعات اسناد ثبت شده می شوید
آشنایی با بخش نمایش اطلاعات

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از گزینه های فوق میتوانید اسناد ثبت شده را مشاهده نمایید و با استفاده از آیکن  رکورد بعدی ، آیکن رکورد قبلی ، آیکن اولین رکورد، آیکن آخرین رکورد مابین رکوردهای ثبت شده جابجا شوید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعات سربرگ سند یا اطلاعات کلی
اطلاعاتی از قبل شماره سند، تاریخ سند ، شماره ثبت، شماره روز، شماره عطف، تاریخ عطف، شماره فرعی، شماره ارجاع و توضیحات کلی سند که مربوط به اطلاعات کلی سند حسابداری می باشد
در صورت نیاز به تغییر اطلاعات شماره سند، تاریخ سند، زمان ثبت، شماره ثبت، شماره روز میتوانید روی آنها کلیک نمایید و نسبت به تغییر آنها اقدام نمایید
و اما درصورتیکه تاریخ سند را تغییر دادید و قصد تایپ تاریخ روز را داشتید نیاز به تایپ نیست و کافی است در کادر مربوطه دوبار کلیک نمایید سیستم تاریخ سند را تاریخ روز می کند
ولی اگر میخواستید که کل اطلاعات که شامل زمان ثبت هست به روز شود روی آیکن ایجاد کلیک نمایید
نکته= با زدن کلید ایجاد کل این پنجره به روزرسانی میشود، اگر درحال ثبت سند بودید و اقدام به تغییر تاریخ و زمان کردید و هنوز روی آیکن ذخیره سازی کلیک نکردید با استفاده از ماوس یا با کیبورد عملیات تغییر مجدد را انجام دهید چراکه با زدن کلیک ایجاد کل سند به حالت ایجاد میرود

شماره عطف و تاریخ عطف = شماره و تاریخ سندی است که به واسطه آن سند حسابداری صادر شده است
در واقع مرجع سند حسابداری فعلی بوده است
از کادر توضیحات سند به جهت شرح یا توضیحاتی در خصوص سند خود استفاده نمایید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

به جهت وارد کردن و ثبت سند حسابداری روی آیکن ایجاد در نوار ابزار کلیک نمایید
بخش ورود اطلاعات به شکل زیر میشود

زیر ستون معین با استفاده از ماوس کلیک نمایید تا آیکن ظاهر شود
با کلیک روی این گزینه و یا با استفاده از کلید + ماشین حساب کیبورد وارد پنجره انتخاب حساب معین شوید

کد حساب یا شرح حساب خود را سرچ نمایید و حساب معین خود را با آیکن تایید یا با استفاده از کلید ENTER کیبورد انتخاب نمایید

مجدداً با استفاده از کلید ENTERکیبورد به ستون بعدی تفصیلی بروید و یا با استفاده از ماوس روی اولین ردیف زیر ستون تفصیلی کلیک نمایید تا آیکن ظاهر شود
نکته = در صورتیکه بعد از انتخاب معین ستونی به نام تفصیلی و سطوح 5،6،7 ظاهر نشدند این بدین معناست که شما در قسمت سرفصل حساب ها ارتباط معین با گروه تفصیلی
مدنظر را برقرار نکردید
بنابراین به پنجره سرفصل حساب ها بروید و این ارتباط را برقرار نمایید

با کلیک روی آیکن و یا با استفاده از کلید + ماشین حساب کیبورد وارد پنجره انتخاب حساب تفصیلی شوید

نکته دوم = در صورتیکه ستون تفصیلی و سطوح 5،6،7 ظاهر شدند و به هنگام انتخاب تفصیلی پنجره ای که برای شما باز می شود هیچ تفصیلی ندارد این بدین معناست که در پنجره گروه تفصیلی
برای آن گروه تفصیلی، تفصیلی تعریف نشده است
بنابراین به پنجره گروه تفصیلی بروید و تفصیلی خود را بررسی نمایید
پس از انتخاب حساب های تفصیلی شناور خود با استفاده از کلید ENTERکیبورد به ستون بدهکار یا ستون بستانکار بروید
عدد بدهکار / بستانکار خود را ثبت نمایید و با استفاده از کلید ENTER کیبورد به جلو حرکت کنید
به همین ترتیب بر اساس ارتباطی که شما در قسمت سرفصل حساب ها به معین منتخب شده داده اید بایستی تفصیلی، سطح5،سطح6،سطح7 را تکمیل نمایید و همچین در صورتیکه از گزینه شماره و تاریخ اسناد در پنجره سرفصل حساب ها استفاده کرده باشید ستون های مربوط به شماره اسناد و تاریخ اسناد با انتخاب معین شما به جهت ورود اطلاعات ظاهر می شود و اگر گزینه تعداد مستندات در
تنظیمات یک حساب معین را فعال کرده باشید در صدور سند حسابداری با معین انتخاب شده یک ستون به نام تعداد مستندات ظاهر میشود که میتوانید تعداد مستندات خود مربوط به سند جاری را در آن درج نمایید
با استفاده از کلید ENTER در آخرین ستون ردیف اول یک سطر جدید برای شما باز می شود که طرف مقابل (بدهکار / بستانکار) حساب خود را ثبت نمایید
البته کلیدها یا روشهای دیگری وجود دارد که به جهت فراگیری آن به قسمت تنظیمات جداول ورود اطلاعات صدور سند حسابداری مراجعه نمایید

طبق شرح بالا مجدداً حساب معین و تفصیلی های مرتبط با آن را انتخاب نمایید و عدد بدهکار یا بستانکاری خود را ثبت نمایید
میتوانید با استفاده از همین روش سطرهای بیشتری در خصوص یک سند حسابداری درج نمایید

نکاتی جهت سهولت کار
تنظیمات جدول ورود اطلاعات
نکته شماره یک = با استفاده از کلیدF9 میتوانید اطلاعات ثبت شده در هر ستون ردیف بالایی خود را به همان ستون در ردیف پایین کپی کنید
به جهت همین منظور روی قسمتی که میخواهید اطلاعات از سلول سطر بالایی کپی شود کلیک نمایید یا با کیبورد به آن قسمت بروید سپس کلیدF9 را بزنید
نکته شماره دو = با استفاده از کلید F6میتوانید سند خود را بالانس نمایید
بدین صورت که روی سطری که میخواهید سند شما در آن معین بالانس شود کلیک نمایید(قسمت بدهکار/بستانکار) سپس کلید را فشار دهید
البته گزینه های متعدد دیگری وجود دارد که شما میتوانید با کلیک راست کردن روی یکی از سطرها گزینه های مربوطه را مشاهده نمایید
به جهت آشنایی با این گزینه ها و کاربرد هرکدام به بخش تنظيمات جدول ورود اطلاعات صدورسند حسابداري مراجعه نمایید
به جهت آشنایی با الباقی امکانات به بخش تنظيمات جدول ورود اطلاعات صدورسند حسابداري مراجعه نمایید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

این قسمت اطلاعات مورد نیاز و اطلاعاتی که شما در تعریف حساب های گروه، تعریف حساب های کل و تعریف حساب های معین ثبت نموده اید را به شما نمایش میدهد
به طور کل به انتخاب یک حساب معین در بخش ورود اطلاعات در این قسمت اطلاعات حساب گروه و کل آن معین را به شما نمایش میدهد و در صورتیکه در بخش تعریف حساب معین برای حساب معین خود توضیحاتی ثبت کرده باشید در این جدول ، کادر توضیحات حساب آنرا نمایش میدهد
با انتخاب حساب معین و تفصیلی های شناور آن در بخش ورود اطلاعات می توانید شرح تفصیلی ها و سطوح مرتبط را در این بخش مشاهده نمایید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

این قسمت نمایش جمع ردیف های بدهکار / بستانکاری که شما ثبت نموده اید را به شما نمایش میدهد و در نهایت برای شما محاسبه میکند که سند شما مانده ندارد و بالانس می باشد
نمایش بالانس بودن سند با نشان دادن عدد صفر در مانده مشخص میشود

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از طریق این قسمت میتوانید متوجه شوید که کدامیک از کاربران شما سند فوق را تنظیم کرده اند

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از طریق این قسمت میتوانید متوجه شوید که کدامیک از کاربران شما سند فوق را کنترل کرده اند

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از طریق این قسمت می توانید وضعیت سند ثبت شده را مشاهده نمایید
وضعیت اسناد به شرح زیر می باشد
وضعیت صادر شده = بدین معناست که سند توسط یکی از کاربران فقط صادر شده است؛ تازمانیکه سندی در این وضعیت باشد کاربران میتوانند برحسب دسترسی خود آنرا ویرایش نمایند

وضعیت تایید شده = بدین معناست که سند توسط یکی از کاربران شما صادر شده و توسط کاربری دیگر یا خود آن کاربر (دستی یا خودکار) کنترل و تایید شده است، این نوع وضعیت دیگر قابلیت ویرایش را به کاربران نمیدهد

وضعیت کنترل نشده = بدین معناست که سند تایید شده که توسط یکی از کاربران تایید شده بود توسط کاربری ارشدتر یا خود کاربر از حالت تایید شده خارج شده است؛ تازمانیکه سندی در این وضعیت باشد کاربران میتوانند برحسب دسترسی خود آنرا ویرایش نمایند

وضعیت تایید شده دارای سند حسابداری = بدین معناست که برای سند تایید شده ، سند حسابداری صادر شده است، یعنی سند تایید شده دارای سند حسابداری می باشد، این نوع وضعیت دیگر قابلیت ویرایش را به کاربران نمیدهد

وضعیت کنترل نشده دارای سند حسابدرای = بدین معناست که سندی که قبلاً تایید شده بود و از حالت تایید خارج شده سند حسابداری دارد؛ تازمانیکه سندی در این وضعیت باشد کاربران میتوانند برحسب دسترسی خود آنرا ویرایش نمایند

وضعیت تایید نهایی = این نوع وضعیت توسط سیستم برای اسنادی بسیار خاص طراحی شده است ( افتتاحیه و اختتامیه) اسنادی که اجازه تغییر و ویرایش آن به کاربران داده نمی شود

وضعیت خاتمه یافته = بدین معناست که سند جاری عملیاتی نیست و کار حسابداران با این سند تمام شده است، بنابراین وضعیت آنرا به خاتمه یافته تغییر میدهند

وضعیت خاتمه یافته دارای سند حسابداری = بدین معناست که سند جاری عملیاتی نیست و کار حسابداران با این سند تمام شده است و برای آن سند حسابداری صادر نموده اند، بنابراین وضعیت آنرا به خاتمه یافته دارای سند حسابدرای تغییر میدهند

وضعیت ابطال شده = بدین معناست که سند فوق باطل است، یعنی در گزارشات، موجودی ها، گردش ها و هیچ کجا هیچگونه تاثیری ندارد و تحت هیچ عنوان برای این نوع وضعیت نمی شود سند حسابداری صادر کرد و کاملاً باطل می باشد، برخی از شرکت ها با توجه به سیاست داخلی که دارند به جهت جلوگیری از خطای پرسنل خود گزینه ابطال اسناد را به جای حذف مورد استفاده قرارمیدهند

وضعیت پیش نویس = بدین معناست که سند فوق قبلاً توسط کاربری حذف شده است و توسط کاربری دیگر بازیابی شده است، لازم بذکر است که این نوع وضعیت فقط در حسابداری مالی میاشد

وضعیت پیش نویس و حذف شده = اسنادی در این وضعیت قرارمیگیرند که حذف شده اند و در پنجره بازیابی اسناد منتظر حذف نهایی یا ذخیره به عنوان پیش نویس هستند، لازم بذکر است که این نوع وضعیت فقط در حسابداری مالی میاشد

وضعیت حذف شده = بدین معناست سند فوق حذف شده است، لازم بذکر است که این نوع وضعیت فقط در حسابداری مالی میاشد

نکته = برای استفاده از سند خود به عنوان مرجع در اسناد دیگر حتماً بایستی وضعیت سند شما تایید شده باشد تا در الباقی سیستم ها قابلیت مرجع گیری داشته باشد
مرجع گرفتن چیست = فرض کنید کاربری دارید که سیستم انبار را مدیریت میکند و کاربری دیگر سیستم فروش را مدیریت میکند، کاربر فروشنده شما میتواند از سند حواله فروش انباردار شما مرجع بگیرد و سند فروش خود را صادر نماید و دیگر نیاز به تایپ ردیف های سند نباشد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هنگام ثبت سند در سیستم این نمودار، روند پیشرفت ذخیره سازی سند را به شما نمایش میدهد

 

 

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.