بستن حساب ها، تایید اسناد

بستن حساب به معنی صفر کردن مانده هر حساب است. این کار با بستانکار کردن مانده نهایی حساب‌های دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب‌های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام می شود

با استفاده از آیتم های موجود در این بخش میتوانید مبحث بستن حساب ها در سیستم را انجام دهید
بستن حساب به معنی صفر کردن مانده هر حساب است. این کار با بستانکار کردن مانده نهایی حساب‌های دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب‌های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام می شود
بستن حساب ها به دو بخش (طی دوره و پایان دوره) تقسیم میشود

بستن حساب ها طی دوره مالی
به عنوان مثال مانده حساب برخی از مشتریان به دلایلی مانند عدم پرداخت بدهی یا عدم ادامه همکاری با شرکت یا ارائه تخفیف بابت مانده حساب در طی سال مالی بسته می شود یعنی مانده بدهی وی به مطالبات سوخت شده و یا سرفصل متناسب با آن منتقل می شود. به عنوان مثال آقای احمدی (مشتری شرکت) مبلغ 2.000.000ریال به شرکت بدهکار است و این مبلغ باید به عنوان تخفیف برای وی در نظر گرفته شده و حساب وی بسته شود. که این عملیات را در بخش" صدور سند حسابداری " انجام میدهیم، ثبت حسابداری مربوط به این رویداد به شرح زیر است

تخفیفات فروش 2.000.000

حساب‌های دریافتنی تجاری / آقای احمدی 2.000.000

بستن حساب ها پایان دوره مالی

این مورد که مفصل‌تر و پیچیده‌تر از بستن حساب‌ها در طی دوره مالی است برای مشخص نمودن سود و زیان دوره مالی و همچنین انتقال مانده حساب‌های دائم به دوره مالی بعدی و صدور سند افتتاحیه، انجام می‌شود
بستن حساب‌ها در پایان دوره مالی با در نظر گرفتن نوع حساب‌های موقت (سود و زیانی)، مخلوط و دائمی (ترازنامه‌ای) انجام می‌شود
برای بستن حساب‌های پایان سال ابتدا باید مانده همه حساب‌های موقت با یک حساب دائم بسته شود و پس از آن مانده همه حساب‌های دائمی بسته شده و به عنوان افتتاحیه به دوره مالی بعدی منتقل شود

حساب‌های موقت: برخی از حساب‌های این گروه که مربوط به درآمد و هزینه‌ها است شامل (فروش، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه آب، هزینه تلفن و …) می باشد، که در پایان دوره مالی مانده آن‌ها بسته می‌شود ولی به طور مستقیم به سال بعد منتقل نمی‌شوند

حساب‌های مخلوط: از جمله این نوع حساب‌ها، پیش پرداخت اجاره و پیش دریافت درآمد است که شامل دو بخش موقت و دائمی می‌باشند. در پایان دوره مالی بخشی از آن به عنوان حساب موقت به حساب هزینه منظور می شود و بخش دیگر آن به عنوان حساب دائم به دوره مالی بعدی منتقل می شود

حساب‌های دائمی: برخی از حساب‌های این گروه که شامل (دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام) است، خود شامل( موجودی نقد و بانک، حساب‌های دریافتنی تجاری، سرمایه و … ) می باشد که مانده آن‌ها در پایان دوره مالی بسته شده و به طور مستقیم به دوره مالی بعد منتقل می‌گردد

چگونگی بستن حساب‌ های موقت در پایان سال
جهت بستن این حساب‌ها باید از یک حساب موقت واسط به نام "خلاصه سود و زیان" یا "سود و زیان جاری" استفاده کنیم

مرحله اول : بستن حساب های هزینه
معادل جمع کل هزینه‌ها، خلاصه سود و زیان بدهکار و هزینه‌ها بستانکار می‌شود
این عملیات را سیستم برای شما از طریق بخش " بستن حساب های هزینه " انجام میدهد

مرحله دوم: بستن حساب های درآمد
مانده حساب درآمد/ فروش بدهکار و به همان مبلغ خلاصه سود و زیان بستانکار می‌شود
این عملیات را سیستم برای شما از طریق بخش " بستن حساب های درآمد" انجام میدهد

مرحله سوم: بستن حساب خلاصه سود و زیان
پس از انجام دو مرحله فوق مانده حساب خلاصه سود و زیان باید به حساب سود(زیان) انباشته بسته شود
این عملیات را سیستم برای شما از طریق بخش " بستن حسابهای سود و زیان " انجام میدهد
مانده بستانکار حساب خلاصه سود و زیان نشان دهنده سود در سال مالی و مانده بدهکار نشان دهنده زیان در سال مالی می باشد

مرحله چهارم: بستن حسابهای دائمی در پایان سال
پیش از بستن حساب های دائمی (صدور سند اختتامیه) ابتدا باید ذخیره مالیات، اندوخته قانونی و سایر موارد شناسایی و ثبت گردد
پس از شناسایی موارد به جهت ثبت از طریق بخش " ثبت ذخیره و اندوخته " اقدام نمایید

مرحله پنجم: ثبت سند اختتامیه
به منظور انجام این عملیات از بخش " سند اختتامیه " استفاده میکنیم

مرحله ششم: ثبت سند افتتاحیه
به منظور انجام این عملیات از بخش " سند افتتاحیه " استفاده میکنیم

 

 

 

با استفاده از این بخش محدوده مشاهده و کنترل اسناد را مشخص نمایید
درصورتیکه گزینه " کلیه اسناد " را فعال نمایید بخش محدوده زمانی " تا تاریخ " خاموش می شود

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن سیستم سند های حسابداری که از الباقی سیستم ها (فروش،خرید،خزانه،حقوق و دستمزد و . . . )صادر شده است را بررسی میکند و در صورت داشتن مسئله(خطا) اطلاعات مربوطه (نام نرم افزار، نوع سند، شماره سند، تاریخ سند، شرح خطا و توضیحات سند) در جدول نمایش مشخص میکند 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن سیستم ارتباط بین حساب ها (سطوح ثابت و شناور) را بررسی می کند و در صورت بروز مسئله اطلاعات مربوطه(شماره سند،تاریخ سند،شرح خطا،کدحساب و شرح حساب) را برای شما در جدول نمایش مشخص میکند

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

همانطور که از اسم این آیکن مشخص است با کلیک کردن روی آن سیستم ماهیت حساب های ثبت شده در طی دوره که مرجع آن نیز  در قسمت تعریف حساب های گروه، کل و معین مشخص نموده اید را بررسی میکند و در صورت بروز مسئله در جدول نمایش مشخص میکند

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن سیستم تمامی شماره گذاری های اسناد حسابداری را بر اساس تنظیمات حسابداری مالی تنظیم میکند

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمایش وضعیت اسناد به صورت گزارشی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بعد از طی کردن مراحل ( بررسی اسناد سایر سیستم ها، بررسی اسناد حسابداری، کنترل ماهیت حسابها، مرتب سازی اسناد حسابداری )با استفاده از این آیکن کلیه اسناد را تائید نهایی نمایید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسناد تائید شده با استفاده از این آیکن از وضعیت تائید نهایی خارج میشوند

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن سندی که در جدول نمایش مشخص کرده اید را میتوانید اصل سند حسابداریشان را ببینید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کلیه موارد و اسنادی که در مراحل مختلف کنترل و بررسی می شوند در این جدول با ذکر شرح خطا نمایش داده میشود

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بستن حساب های هزینه ای

 

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.