بستن حساب سود وزیان جاری

از طریق فرم تخصصی فوق میتوانید عملیات بستن حساب سود و زیان منتهی به سال

جاری شرکت را انجام دهید

حساب سود و زیان جاری در این بخش نمایش داده میشود

-------------------------------------------------------------------

از طریق این بخش شما میتوانید تعیین نمایید که حساب های موقت سود و زیان که در " جدول نمایش حساب سود و زیان جاری " مشخص نموده اید، با کدام حساب بسته شود
کادرهای( شماره سند، شماره ثبت، شماره روز) قابلیت تغییر یا ثبت ندارد و سیستم برحسب آخرین سند به تاریخ سند شماره گذاری میکند

از قسمت حساب معین، معین مدنظر را انتخاب نمایید و با توجه به انتخاب حساب معین سطوح شناور مرتبط با آن حساب را در بخش تفصیلی، سطح5، سطح6 و سطح 7 تعیین نمایید
درکادر توضیحات سند میتوانید شرح دلخواهی برای سند بستن حساب های سود و زیان جاری ثبت نمایید
درنهایت از گزینه تایید در بخش" تایید سند " استفاده نمایید تا سند شما صادر شود و حساب های سود و زیان انتخاب شده شما بسته شود

-------------------------------------------------------------------

 

بااستفاده از این آیکن شما میتوانید سند بستن حساب های سو و زیان انتخاب شده از " جدول نمایش حساب سود و زیان جاری "  و مشخصات منتخب در بخش " صدور سند "  را صادر نمایید

-------------------------------------------------------------------

سندهای بستن حساب  سود / زیان جاری  پس از صدور در این جدول نمایش داده میشود

-------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن سند بستن حسابهای سود / زیان جاری صادر شده  که در " جدول نمایش حساب سود / زیان جاری بسته شده " انتخاب نموده اید را میتوانید حذف نمایید

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.