نرم افزارها


مدیران انجمن: باغین زاده

مدیران انجمن: باغین زاده

نرم افزار خرید بدون موضوع


مدیران انجمن: باغین زاده

نرم افزار فروش بدون موضوع


مدیران انجمن: باغین زاده

نرم افزار خزانه بدون موضوع


مدیران انجمن: باغین زاده

مدیران انجمن: باغین زاده

مدیران انجمن: باغین زاده

مدیران انجمن: باغین زاده

مدیران انجمن: باغین زاده

بحث و بررسی نرم افزارهای ترازسامانه

موضوع
موضوع آغاز شد 2 سال 4 هفته قبل, توسط mostafabl
آخرين ارسال 2 سال 4 هفته قبل
توسط mostafabl
زمان ایجاد صفحه: 0.104 ثانیه

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.