پشتیبان گیری و امنیت دسترسی

با توجه به اهمیت سرورهای مالی و فایلی شرکت ها هکرهای خارجی اخیرا  تمرکز خود را بر نفوذ به این سرورها و رمزنگاری داده ها گذاشته اند.با رمزنگاری داده ها دیگر امکان برگشت اطلاعات وجود ندارد و برای شرکت هایی که بستر لازم برای پشتیبان گیری و کنترل دسترسی را فراهم نکرده باشند یک فاجعه می باشد. در همین راستا کارشناسان شرکت فن آوران ترازسامانهراهکارهای اختصاصی جهت حفظ اطلاعات و امنیت دسترسی را فراهم نموده اند که در بسیاری از شرکت های تحت پشتیبانی پیاده سازی شده است .در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر در این خصوص با بخش سخت افزار مشاوره نمایید.

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.