مزایای مشمول حق بیمه

♦️ کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت می شود باستثنای وجوه پرداختی بابت :1- بازخریدی ایام مرخصی .

2- کمک عائله مندی .

3- هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

4- حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

5- پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه، بهره وری) پاداش نهضت سوادآموزی، عیدی و بن کارگری

6- کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

7- حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)

8- خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)

9- حق الزحمه امام جماعت

10- حق حضور در جلسات هیات مدیره .

♦️ کلیه وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجرای قرارداد های پیمانکاری

موضوع ماده ۳۸ ‏قانون تامین اجتماعی

که مفاصا حساب از سازمان دریافت نشده باشد و وجوه پرداختی به افراد حقیقی بابت حق الزحمه

‏تذکر

وجوه پرداختی بابت :

1- خرید انواع کالاها، مواد، اجناس ،ماشین آلات ،قطعات و……

2- ساخت و تعمیرات انواع وسایل ،ماشین آلات ،قطعات و …..

3- طراحی ،جاپ، تبلیغات و فیلمبرداری .

4- کرایه حمل و نقل ،تاکسی،آژانس ،لودر، گریدر،تراکتور ،جرتقیل ،سواری ،اتوبوس ،مینی بوس و …

5- ترخیص کالا و هزینه های گمرکی .

6- حق الوکاله، هزینه های کارشناسی، وجوه پرداختی به وکلا و کار شناسان رسمی داگستری و ترخیص کاران رسمی گمرکی.

 
✔️ ‏به موسسات ،شرکتها ،کارگاهها و واحدهای صنفی، تولیدی،صنعتی و فنی و اشخاص حقیقی اعم از اینکه با انعقاد قرارداد 

و یا بدون انعقاد قرارداد باشد و همچنین مزد، حقوق و مزابا و حق الرحمه پرداختی به افرادی که طبق مداری ارائه شده از

سوی کارفرما شاغل یا بازنشسته کشوری، لشگری،بانکها و سایر دستگاهها بوده و مشمول تامین اجتماعی نیستند

مشمول کسر حق بیمه نمی باشد.

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.