ارسال صورت معاملات 169

ما در ایم مقاله شما را با دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م  و روش پر کردن فایل TTMS مربوطه آشنا می کنیم

خرید و فروش فصلی

صورت معاملات 169

 

روش های ثبت صورت معاملات 169 و گزارش خرید و فروش فصلی در سامانه

دو روش برای ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در سامانه پیش بینی شده است.

۱- روش برخط (online): این روش برای آن دسته از مودیانی می باشد که در سامانه الکترونیکی ثبت نام مودیان ، حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبار سنجی مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربری و کلمه عبور مرحله دوم را از طریق پاکات پستی مخصوص مربوطه دریافت نموده اند. برای این دسته از مودیان گرامی با ورود به سامانه، امکان ثبت هر یک از فرم های زیر برحسب نوع اطلاعات فراهم می باشد.

- ثبت گزارش خرید

- ثبت گزارش فروش

- ثبت گزارش اطلاعات پیمانکار در پیمان های بلند مدت
- ثبت گزارش اطلاعات کارفرما در پیمان های بلند مدت  

- ثبت گزارش امتناع برای پیش از سال۱۳۹۵  
- ثبت گزارش عرضه به مصرف کننده نهایی برای سال ۱۳۹۵ 
- ثبت گزارش واردات 
- ثبت گزارش صادرات
- ثبت گزارش حق العملکاری و مدیریت پیمان
- ثبت گزارش اجاره
- ثبت گزارش پیش فروش


 پس از تکمیل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهایی، اطلاعات در سیستم ثبت و تنها یک بار مجوز ویرایش پس از ثبت نهایی به ازای هر رکورد اطلاعاتی امکان پذیر می باشد.
هم اکنون امکان ثبت اطلاعات سال ۱۳۹۶ روی سامانه میسر می باشد.

 

 

۲- روش غیر برخط(offline) : مودیانی که از سیستم های رایانه ای خرید و فروش استفاده می نمایند، می توانند در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی قالب مورد نظر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوطه به ویژه تولید کنندگان این گونه نرم افزارها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتری خود دریافت و در قالب مذکور وارد (Import ) نمایند، و با استفاده از نرم افزار کنترلی و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اینترنت مبادرت به ارسال اطلاعات به طور یکجا نموده و رسید دریافت نمایند.

 

دانلود نرم افزار نسخه غير برخط ورژن 4.0.3.5 ســال 1399 (تاريخ انتشار: 1399/09/29)

 

دریافت دستورالعمل ها

 

دستورالعمل ماده 169مکرر قانون  مالیات مستقیم(سال 1395)

 

دستورالعمل ماده 169مکرر قانون  مالیات مستقیم(پیش از سال 1395)

 

دریافت موارد عدم شمول دستور العمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیش از سال 1395)

 

 

آموزش نحوه دریافت و تکمیل فایل TTMS توسط نرم افزار ترازسامانه

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.