الزامات افشای استاندارد حسابداری 35

در نسخه جدید صورتهای مالی نمونه که با اعمال الزامات افشای

استاندارد حسابداری 35  تجدید نظر شده است  ، نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که :

🔹در صورتهای مالی مذکور ، در اهم رویه های حسابداری مرتبط با استهلاک داراییهای ثابت مشهود  ( یادداشت  4- 6 -3 ) ، نبایست به عبارت « و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده 149 اصلاحیه مصوب 1394/4/31 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن » اشاره شود زیرا  درج عبارت فوق  با موضوع         " الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار "درج شده در همان یادداشت ، مفاد بندهای  48 و  56 تا 58 استاندارد حسابداری 11 با عنوان " داراییهای ثابت مشهود " ، و همچنین مفاد استاندارد حسابداری 35 با عنوان " مالیات بر در آمد " در تضاد قرار می گیرد.

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.