ویروس های باجگیر

این روزها در خصوص حمله ویروس های باجگیر و رمزنگاری اطلاعات شرکت ها صحبت های زیادی شنیده می شود.متاسفانه بسیاری از شرکت ها زمانی به فکر برقراری امنیت و تعریف دسترسی می افتند که دچار حملات ویروسی می شوند و اطلاعات شرکت کلا از بین رفته است و در صورت نداشتن فایل پشتیبان اطلاعات قابل بازیابی نیست.

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.