پشتیبان گیری اتوماتیک اطلاعات

بسیارند شرکت هایی که با خرابی سخت افزاری هارد یا ویروسی شدن فایل های حیاتی شرکت را از دست می دهند.این خدمت در جهت نگهداری نسخه دوم اطلاعات به صورت اتوماتیک و از پیش تعریف شده ارائه می گرد که با راهکارهای اختصاصی کارشناسان شرکت همیشه نسخه پشتیبان وجود دارد.

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.