راه اندازی شبکه دامین

یکی از نیازهای اساسی یک شرکت در بخش سیستم های رایانه ای راه اندازی یک شبکه متمرکز می باشد.برخی از مزایای شبکه دامین به این شرح است.

کنترل دسترسی و ورود و خروج کاربران به شبکه

جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به فایل های سایر کاربران

امکان دسترسی یا عدم دسترسی به اینترنت یا سایت های مشخص

پشتیبانی و رفع مشکلات شبکه سریع تر انجام می شود.

جلوگیری از خروج فایل و اطلاعات شرکت توسط کاربران

یکی از نیازهای اساسی یک شرکت در بخش سیستم های رایانه ای راه اندازی یک شبکه متمرکز می باشد.برخی از مزایای شبکه دامین به این شرح است.

کنترل دسترسی و ورود و خروج کاربران به شبکه

جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به فایل های سایر کاربران

امکان دسترسی یا عدم دسترسی به اینترنت یا سایت های مشخص

پشتیبانی و رفع مشکلات شبکه سریع تر انجام می شود.

جلوگیری از خروج فایل و اطلاعات شرکت توسط کاربران

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.