نگهداری و پشتیبانی شبکه

شبکه های رایانه ای از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری می بایست مورد پایش قرار بگیرند و رفع نقص گردند.لذا وجو پشتیبان شبکه و سیستم های رایانه ای امری اجتناب ناپذیر است.در این خصوص کارشناسان واحد پشتیبانی شرکت تراز سامانه براساس آموزش هایی که دیده اند شرکت های تحت پشتیبانی را بررسی و بروزرسانی می کنند.

خدمات ما شامل:

شبکه های رایانه ای از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری می بایست مورد پایش قرار بگیرند و رفع نقص گردند.لذا وجو پشتیبان شبکه و سیستم های رایانه ای امری اجتناب ناپذیر است.در این خصوص کارشناسان واحد پشتیبانی شرکت تراز سامانه براساس آموزش هایی که دیده اند شرکت های تحت پشتیبانی را بررسی و بروزرسانی می کنند.

خدمات ما شامل:

 • تهیه نقشه شبکه و بروزرسانی براساس تغییرات
 • عیب یابی و رفع ایرادات شبکه براساس تماس مشتری یا پایش کاشناسان شرکت
 • پشتيباني تجهيزات پسیو شبکه شامل کابل کشی و بستر فیزیکی
 • پشتيباني تجهيزات اکتیو شبکه شامل سرورها، روتر، سوییچ
 • پشتيباني اتاق سرور شامل رک ، سرور ، UPS و دستگاه مرکزی دوربین مداربسته
 • پشتیبانی از ارتباطات وایرلس
 • پشتیبانی از ارتباطات بین دفاتر تحت اینترنت
 • پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کاربران
 • بازدید و سرویس های دوره ای ماهانه و در صورت نیاز با فواصل زمانی مورد نیاز مشتری
 • تهیه نسخه پشتیبان Backup از سرور ها بصورت اتوماتیک
 • ارایه گزارشات دوره ای از عملکرد و وضعیت شبکه
 • استقرار کارشناسان مقیم در صورت نیاز مشتری
 • ارایه مشاوره برای بهبود وضعیت شبکه و ارتقا آن
 • آموزش پرسنل مشتری جهت استفاده مناسب از رایانه و سخت افزار