ارسال صورت معاملات 169 و گزارش خرید و فروش فصلی

تاریخ آغاز 1400/09/12 - 16:40:38

ما در این مقاله شما را با دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م  و روش پر کردن فایل TTMS مربوطه آشنا می کنیم

                                                                                   خرید و فروش فصلی
                                                                                   صورت معاملات 169
 

روش های ثبت صورت معاملات 169 و گزارش خرید و فروش فصلی در سامانه
دو روش برای ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در سامانه پیش بینی شده است.

۱- روش برخط (online): این روش برای آن دسته از مودیانی می باشد که در سامانه الکترونیکی ثبت نام مودیان ، حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبار سنجی مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربری و کلمه عبور مرحله دوم را از طریق پاکات پستی مخصوص مربوطه دریافت نموده اند. برای این دسته از مودیان گرامی با ورود به سامانه، امکان ثبت هر یک از فرم های زیر برحسب نوع اطلاعات فراهم می باشد.

- ثبت گزارش خرید

- ثبت گزارش فروش

- ثبت گزارش اطلاعات پیمانکار در پیمان های بلند مدت
- ثبت گزارش اطلاعات کارفرما در پیمان های بلند مدت  

- ثبت گزارش امتناع برای پیش از سال۱۳۹۵  
- ثبت گزارش عرضه به مصرف کننده نهایی برای سال ۱۳۹۵ 
- ثبت گزارش واردات 
- ثبت گزارش صادرات
- ثبت گزارش حق العملکاری و مدیریت پیمان
- ثبت گزارش اجاره
- ثبت گزارش پیش فروش

 

 پس از تکمیل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهایی، اطلاعات در سیستم ثبت و تنها یک بار مجوز ویرایش پس از ثبت نهایی به ازای هر رکورد اطلاعاتی امکان پذیر می باشد.
هم اکنون امکان ثبت اطلاعات سال ۱۳۹۶ روی سامانه میسر می باشد.

 

 

۲- روش غیر برخط(offline) : مودیانی که از سیستم های رایانه ای خرید و فروش استفاده می نمایند، می توانند در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی قالب مورد نظر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوطه به ویژه تولید کنندگان این گونه نرم افزارها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتری خود دریافت و در قالب مذکور وارد (Import ) نمایند، و با استفاده از نرم افزار کنترلی و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اینترنت مبادرت به ارسال اطلاعات به طور یکجا نموده و رسید دریافت نمایند.

 

دانلود نرم افزار نسخه غير برخط ورژن 4.0.3.5 ســال 1399 (تاريخ انتشار: 1399/09/29)

 

دریافت دستورالعمل ها

 

دستورالعمل ماده 169مکرر قانون  مالیات مستقیم(سال 1395)

 

دستورالعمل ماده 169مکرر قانون  مالیات مستقیم(پیش از سال 1395)

 

دریافت موارد عدم شمول دستور العمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیش از سال 1395)

 

 

                                                             آموزش نحوه دریافت و تکمیل فایل TTMS توسط نرم افزار ترازسامانه


برای این منظور به نرم افزارهای خرید و تدارکات داخلی و یا فروش و حسابداری فروش وارد شوید

حال به بخش گزارشات عمومی وارد شوید و فرم گزارش فروش(در نرم افزار فروش) و یا گزارش خرید(درنرم افزار خرید) را بازنمایید

مطابق با توضیحات ذیل عمل نمایید

این توضیحات در دو بخش می باشد

بخش اول فرم گزارش فروش را آموزش میدهد و بخش دوم فرم گزارش خرید و فروش فصلی

با استفاده از این گزارش میتوانید میزان و مقدار فروش را بر اساس آیتم های متنوع بررسی نمایید و هر کدام از این آیتم ها را بایکدیگر بررسی نمایید
به طور مثال گزارش فروش بر اساس نوع فروش بدست آورید و ببینید کدام نوع فروش، فروش بیشتری داشته یا کسورات در کدام نوع فروش بیشتر است
با استفاده از این گزارش نیز میتوانید خرید و فروش فصلی خود را بر اساس عملیات ورود اطلاعات به فایل دارایی  و مالیات توسط سیستم تکمیل نمایید
همچنین میتوانید گزارشات متنوع بر اساس کالا، گروه کالا، مشتری، مرکز فروش، نوع فروش، بازاریاب، فروشنده، سطح 5، سطح 6، سطح 7، نوع کالا، مشتقات کالا، محل استقرار کالا، راننده، مامور پخش، تاریخ، انبار، استان مشتری، شهر مشتری، منطقه جغرافیایی، طبقه مشتری و . . . دریافت نمایید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نوارابزارهای اصلی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن میتوانید فایل خرید و فروش فصلی دریافت شده از سایت اداره مالیات را توسط سیستم تکمیل نمایید
برای فعال شدن این آیکن

بایستی مراحل زیر را طی نمایید
مرحله 1 : از قسمت ( انتخاب نوع سند ) نوع سند مدنظر خود را که میخواهید فروش فصلی از آن باشد را انتخاب نمایید
مرحله 2 :  از قسمت ( ویژگی های عوامل ) آیتم  اضافات و کسور  و سپس آیتم نمایش مالیات و عوارض به صورت مجزا را فعال نمایید
مرحله 3 :از قسمت ( سطح 1 گزارش بر اساس ) یکی از عوامل دوگانه(مشتری کالا، مشتری گروه کالا، مشتری-تاریخ -کالا، مشتری-تاریخ-گروه کالا) را انتخاب نمایید


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از طریق این گزینه میتوانید گزارش خود را در محدوده زمانی خاصی تنظیم نمایید
به جهت این مهم بعد از مشخص کردن " از تاریخ " و " تا تاریخ " روی گزینه

کلیک نمایید تا محدوده زمانی خاص شما اعمال گردد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این ویژگی ها و فعال سازی آنها، عوامل مورد استفاده شده اسناد را در گزارش فروش مشاهده، تجزینه و تحیلیل نمایید


با فعال سازی این ویژگی دو ویژگی دیگر روشن میشوند و شما میتوانید از آنها نیز برای گزارش گیری استفاده نمایید، همچنین با استفاده از این ویژگی کلیه عوامل اضافات و کسورات در گزارش نمایش داده خواهد شد


با استفاده از این ویژگی و فعال سازی در گزارش فروش فقط اطلاعاتی نمایش داده میشود که در آنها از عوامل افزاینده یا کاهنده استفاده شده باشد


با استفاده از این ویژگی و فعال سازی آن در گزارش فروش اطلاعات به طریقه ای نمایش داده خواهد شد که عوامل مالیات و عوارض درج شده در اسناد به صورت مجزا باشد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیتم ها میتوانید مواردی که با جایزه و و مقدار و جایزه در اسناد ثبت شده و مورد استفاده قرارگرفته اند نمایش داده میشود

با استفاده از این ویژگی  جایزه در اسناد نیز مشخص میشود

با استفاده از این ویژگی  جایزه و مقدار آن در اسناد نیز مشخص میشود

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این ویژگی ها میتوانید گزارش فروش را براساس واحد های فرعی، فی برآوردی یا ارزی مشاهده نمایید


با استفاده از این ویژگی گزارش بر اساس واحد فرعی تعیین شده در فرم " معرفی کالا " نمایش داده خواهد شد


با استفاده از این ویژگی گزارش بر اساس فی برآوردی نمایش داده میشود


با استفاده از این ویژگی گزارش نمایش داده شده بر اساس ارز مورد استفاده در فروش نمایش داده میشود

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این بخش میتوانید نوع سند مورد نظر را انتخاب نمایید و گزارش فروش را برپایه آن سند مشاهده نمایید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این ویژگی و کلیک روی آیکن

از منوی نمایش داده شده  میتوانید سطح گزارش گیری را مشخص نمایید

استفاده از این سطوح در گزارشات بسیار کارآمد می باشد
به صور مثال ما میخواهیم گزارشی بر اساس کالا دریافت کنیم، و یک کالا را در این سطح انتخاب کنیم و بررسی کنیم که این کالا توسط کدام بازایاب ها و با چه مقداری فروخته شده است و درسطح بعدی مشاهده کنیم که بازاریاب منتخب در کدام منطقه بیشترین فروش را داشته است
در اینجا ( سطح 1 گزارش بر اساس ) را بر روی کالا -واحد اصلی قرارمیدهیم، ( سطح 2 گزارش بر اساس ) را برروی بازاریاب انتخاب میکنیم و در سطح بعدی که سطح 3 می باشد منطقه جغرافیایی مشتری را تایید میکنیم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این ویژگی و فعال سازی آن و سپس کلیک روی آیکن

 از منوی نمایش داده شده  میتوانید سطح گزارش گیری را مشخص نمایید

با فعال کردن این ویژگی یک سطح دیگر در گزارش روشن میشود که شما میتوانید با انتخاب آن و تعیین سطحی دیگر سطح سومی به گزارش خود اضافه نمایید و اطلاعات را به صورت جزئی تر مشاهده نمایید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمایش جمع مقدار و ارزش بر حسب نوع انتخابی و سطح مورد نظر در این قسمت می باشد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کلیه اطلاعات که بر پایه گزارش در این جدول به شما نمایش داده میشود

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     عملیات خرید و فروش فصلی

با استفاده از این ویژگی و درصورت رعایت موارد زیر میتوانید فایل خام خرید و فروش فصلی را توسط سیستم مطابق موارد مشروحه تکمیل نمایید
قانون 1 : عوامل مالیات وعوارض تعریف شده در فرم " عوامل افزاینده و کاهنده " حتماً گزینه و تیک فعال سازی مالیات و عوارض را داشته باشند
قانون 2 : عامل های تعریف شده و دارای شرایط (  قانون 1 ) در فاکتورها مورد استفاده قرارگرفته باشند
قانون 3 : فایل   دارای آخرین نسخه باشد
قانون 4 : کدینگ کالاهای انجام شده در فرم " کالا " بدون استفاده از حروف باشد
قانون 5 : درصورت استفاده از حروف در کد کالا گزارش را بر حسب مشتری-گروه کالا دریافت کنید
قانون 6 : اطلاعات مشتریان، مخصوصاً اطلاعات بخش  در فرم اشخصاص حقیقی و حقوقی تکمیل باشد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن نوع  خرید  یا  فروش  را مشخص نمایید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از کادر فوق و با کلیک روی آیکن

 از منوی ظاهر شده محل ذخیره فایل  در رایانه خود را مشخص نمایید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیتم و کلیک روی آن اطلاعات مندرج در فایل  توسط سیستم بازخوانی میشود و این اطلاعات در سیستم درج میگردد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این ویژگی اطلاعات از سیستم با توجه به تنظیمات انجام شده دریافت و در فایل منتخب ذخیره سازی میشود

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این ویژگی تنظیمات مربوط به اطلاعات خرید و فروش فصلی را تعیین نمایید، با کلیک روی این آیکن منوی زیر پیش روی شما باز میشود

با فعال سازی این آیتم و تعیین عدد مالیات و عوارض در کادرهای مشخص شده، مالیات و عوارض براساس عدد تعیین شده محاسبه میگردد

با فعال سازی این آیتم و تعیین نوع دریافت وجه معاملات، در فایل مربوطه نحوه دریافت وجه معاملات را مشخص نموده اید

با فعال سازی این آیتم و مشخص نمودن یکی از سرفصل ها، سرفصل حساب فایل منتخب را تعیین می نمایید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کلیه اطلاعات درج شده در این جدول نمایش داده میشود

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ریز اطلاعات بازخوانی شده و دریافت در این کادر نمایش داده میشود

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ریز اطلاعات ثبت شده در فایل در این قسمت نمایش داده میشود

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیتم میتوانید در جدول نمایش اطلاعات ردیف درج شده را ویرایش و یا یک ردیف با اطلاعات مورد نظر خود وارد نمایید