تنظيمات جدول ورود اطلاعات صدورسند حسابداري

تاریخ آغاز 1400/09/12 - 17:40:19

زمانیکه در فرم صدور سند حسابداری در بخش جداول ورودی اطلاعات کلیک راست میکنید

گزینه های زیر نمایش داده میشود

به جهت استفاده از مفید و بهتر از این گزینه ها توضیحات ذیل را مطالعه نمایید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این گزینه میتوانید یک سطر جدید ایجاد نمایید
روی هر سطری که قرار بگیرید و از گزینه مد نظر استفاده نمایید و یا کلید آن را روی کیبور فشار دهید زیر آن ردیف یک سطر یا ردیف ایجاد می شود
یعنی شما با این گزینه میتوانید در 50 ردیفی که ثبت کرده اید یک ردیف در سطر 20 یا هر سطر دیگری یعنی مابین الباقی سطرها ایجاد نمایید و یا اینکه در آخرین سطر یک سطر جدید ایجاد کنید و سند خود را ادامه دهید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این گزینه میتوانید هر ردیف یا سطر انتخابی خود را حذف نمایید
به دین صورت که ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید و کلیک راست نمایید و گزینه فوق را انتخاب نمایید و یا از کلید ترکیبی این آیتم روی صفحه کلید کیبورد استفاده نمایید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این گزینه میتوانید کپی از تعداد ردیف های انتخاب شده خود تهیه نمایید 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این گزینه و کلید ترکیبی مربوط به آن میتوانید اطلاعات یا کپی که از ردیفهای انتخابی تهیه کرده اید را در سطری دیگر یا سندی دیگر رونوشت نمایید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرض کنید سندی بیشتر از دو ردیف ثبت کرده ایم و میخواهیم جای بدهکار و بستانکار را با استفاده از یک کلید عوض کنیم ، کافی است تنها از گزینه فوق یا کلید آن استفاده نمایید و به راحتی جای بدهکار و بستانکاری سند خود را تغیر دهید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

به جهت تعریف شرح استاندارد بایستی به پنجره شرح استاندارد در صدورسند حسابداری برویم و در آن پنجره شرح استاندارد خود را تعریف کنیم
ما دراینجا گزینه ای برای شما قرارداده ایم که شما میتوانید شرحی را در سند خود وارد نمایید و با استفاده از این گزینه و یا کلید ترکیبی مرتبط آن شرح را به عنوان شرح استاندارد تعریف نمایید و دیگر نیاز به
رفتن به پنجره شرح استاندارد و تعریف آن نداشته باشید
در اصل به جای اینکه اول تعریف نمایید و در قسمت صدور سند حسابداری از این شرح استاندارد استفاده نمایید میتوانید در قسمت صدورسند حسابداری شرح خود به جهت ذخیره کردن سند خود تایپ نمایید و از آن به جهت یک شرح استاندارد برای استفاده الباقی کاربران استفاده نمایید
کافی است پس از تایپ شرح خود گزینه مدنظر یا کلید مرتبط آن را انتخاب نمایید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این گزینه کل ستون ها کپی می شود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این گزینه ستون های کپی شده رونوشت میگردند و میتوانید انتقال دهید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این گزینه میتوانید اطلاعات سند خود را با حفظ سرستونها و ردیف ها به نرم افزار اکسل انتقال دهید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این گزینه میتوانید اطلاعات اکسل را به سیستم انتقال دهید
البته نکته بسیار مهمی وجود دارد
اطلاعات اکسل بایستی در سیستم وجود داشته باشد یعنی کد حساب معینی که در سیستم تعریف نشده است قابل انتقال نیست
در اکسل ستون های خود را مطابق با جدول ورود اطلاعات سیستم طراحی نمایید و کدهای معین و تفصیلی و مبلغ بد و بس را تعیین نمایید
سپس جدول اکسل خود را انتخاب کنید و آنرا کپی کنید
در سیستم ترازسامانه از گزینه دریافت از اکسل استفاده نمایید و تمام موارد خود را به سیستم منتقل نمایید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مواقعی پیش میآید که شما نیاز داشته باشید تمام اطلاعات سط بالایی خود را به سطر جدیدتان کپی کنید ، با استفاده از این گزینه این مهم امکان پذیر میباشد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گزینه فوق و کلید مرتبط آن اطلاعات یک سلول از ردیف بالایی شما را به سلول شما انتقال میدهد
یعنی فرض کنید سلول شرح در سطر اول را میخواهید به سلول شرح در سطر دوم انتقال دهید
روی سلول شرح در سطر دوم بروید و از گزینه یا کلید فوق استفاده نمایید تا این مهم اتفاق بیافتد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیتم میتوانید تمامی ردیف های سند جاری را انتخاب نمایید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این گزینه سیستم برای شما همیشه بهترین اندازه ستون ها را درنظر میگیرد و در واقع ستون ها و اطلاعات زیر مجموعه آنرا با توجه به صفحه نمایش شما برای شما فیکس میکند

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده ازاین گزینه میتوانید نحوه نمایش جدول زمینه خود را تغییر دهید و از یکی از پوسته های (تم ویندوز، حاشیه ساز و یا کلاسیک) استفاده نمایید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیتم میتوانید ردیف های سند خود را چاپ بگیرید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این گزینه میتوانید سند جاری خود را بالانس نمایید
یعنی سندی در حال ثبت می باشد که شامل چند ردیف بدهکار و چند ردیف بستانکار می باشد و میخواهید با یک ردیف بد یا بس سند خود را بالانس کنید و سند را ذخیره سازی کنید
کافی است روی ردیف مورد نظر بروید و در از گزینه فوق یا کلید مرتبط با آن استفاده نمایید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیتم میتوانید گردش حساب ، حساب در حال ثبت را مشاهده نمایید 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در صورتیکه سند حسابداری شما از سایر سیستم ها منتقل شده باشد و به صورت خودکاراز سایر سیستم ها سند حسابداری صادر شده باشد با استفاده از این آیتم میتواند اصل سند مدنظر را مشاهده نمایید، به جای مراجعه به نرم افزارهای دیگر و جستجوی سند در آن نرم افزارها از طریق این گزینه میتوانید سند اصلی که به واسطه آن سند حسابدرای صادر شده است را مشاهده نمایید