ایران شرکا

تاریخ آغاز 1400/09/21 - 16:04:16
 • زمینه فعالیت: تولید جوهر مرکب

  نرم افزار های مورد استفاده: تمام نرم افزار ها

  نام کارفرما: آقای اقدم (مدیر مالی) - آقای یاراحمدی (رییس حسابداری)

  شماره تماس: 86083537

  شماره موبایل: 9121411046 - 09127309348

  تعداد کاربران: 10