بومرنگ

تاریخ آغاز 1400/09/21 - 16:52:55
  • زمینه فعالیت: تولید و فروش پیراهن

    نرم افزار های مورد استفاده: حسابداری - خزانه - خرید-  فروش - انبار - بهای تمام شده

    نام کارفرما: خانم جورابدوزان

    شماره موبایل: 09127155896

    تعداد کاربران: 2

 بومرنگ