سیم و کابل آمل

تاریخ آغاز 1400/09/21 - 17:47:55
  • زمینه فعالیت: تولید کابل

    نرم افزار های مورد استفاده: حسابداری - انبار - خرید - فروش -خزانه - حقوق و دستمزد

    نام کارفرما: آقای گرجی نیا

    شماره موبایل: 09113259185

    تعداد کاربران: 4