شرکت اکتالیس

تاریخ آغاز 1400/09/22 - 15:38:54
  • زمینه فعالیت: صرافی آنلاین و حضوری  -خدمات رمز ارز دیجیتال

    نرم افزار های مورد استفاده: تمام نرم افزارها

    نام کارفرما: آقای بهادر بیگی

    شماره موبایل: 09128869909

    تعداد کاربران: 2