پارس دکور

تاریخ آغاز 1400/09/21 - 15:59:38
 • زمینه فعالیت: واردات مواد اولیه تولید کاغذ MDF و تولید

  نرم افزار های مورد استفاده: تمام نرم افزار ها

  نام کارفرما: آقای اکج (مدیر مالی) - آقای مرادپور (رریس حسابداری)

  شماره تماس: 88532085 - داخلی 26

  شماره موبایل: 09125301003 - 09127352646

  تعداد کاربران: 20