کالای پزشکی شهر

تاریخ آغاز 1400/09/21 - 16:17:03
 • زمینه فعالیت: واردات و خرید و فروش لوازم پزشکی

  نرم افزار های مورد استفاده: تمام نرم افزار ها

  نام کارفرما: آقای علی آقا کثیری

  شماره تماس: 43961000

  شماره موبایل: 09129256051 - 09121224788

  تعداد کاربران: 10