خدمات بیمه ایران خودرو

تاریخ آغاز 1400/08/16 - 16:43:25
  • زمینه فعالیت: بزرگترین نمایندگی بیمه پارسیان

    نرم افزار های مورد استفاده: حسابداری، خزانه، بیمه و محاسبه کارمزد، بهای تمام شده

    نام کارفرما: آقای قدیانی(مدیر عامل)، آقای مرادی (مدیر مالی)، آقای کریم خواه (رییس حسابداری)

    شماره موبایل: 09210325542

    تعداد کاربران: 15