شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

تاریخ آغاز 1400/08/16 - 17:33:40
 • زمینه فعالیت: خدمات ارسال و توزیع مرسوله های پستی

  نرم افزار های مورد استفاده: مالی، خزانه، انبار، اموال

  نام کارفرما: آقای رهنما

  شماره تماس: 77245015

  شماره موبایل: 09124242601

  تعداد کاربران: 70