نسخه 1400.07.13

تاریخ آغاز 1400/08/24 - 16:11:52

تغییرات:
+نسخه جدید سال 1400
+طراحی جدید میز کار
+طراحی جدید نسخه Lite (جامع تراز) - PakSys
+اضافه شدن ماژول هشدار (Notification)
+امکان تخصیص انواع هشدار به کاربران
+امکان تغییر محل صدور در پروفایل کاربر، بدون نیاز به ساخت نام کاربری جدید
+امکان تعیین انبار در سند مصرف، هنگام ثبت سند تولید در نرم افزار انبار
+اضافه شدن امکان تجمیع اطلاعات در ماژول دریافت از اکسل
+اضافه شدن نوع جدید اشخاص حقیقی / حقوقی با نام فرصت فروش یا سرنخ
+محصول جدید CRM و مدیریت ارتباط با مشتریان بصورت تحت وب و یکپارچه با نرم افزار های تراز سامانه
+اضافه شدن ماژول اسکنر بارکد در نرم افزار تراز همراه (اندروید)
+طراحی جدید فرم انواع سند در کلیه نرم افزار ها
+امکان انتخاب شمار دستگاه پوز در هنگام ارسال به پوز در نرم افزار فروش فروشگاهی
+امکان انتخاب کالا بر اساس گروه کالا و کاالا های پر فروش در نرم افزار فروش فروشگاهی
+طراحی جدید فرم محاسبه قیمت در نرم افزار انبار
+اضافه شدن نرم افزار کنترل قرارداد ها ویژه شرکتهای پیمانکاری
+امکان تعیین مشخصات تکمیلی پروژه و نرخ ضرایب دستمزد
+اضافه شدن ماژول تایم شیت و ثبت اطلاعات کارکرد پرسنل تا 7 سطح در پروژه ها و مراکز هزینه متفاوت
+امکان تخصیص عوامل کارکرد به عوامل حقوقی موثر در تایم شیت
+امکان دریافت اطلاعات از اکسل در فرم تایم شیت نرم افزار حقوق و دستمزد
+اضافه شدن سطوح 4 تا 7 به مستندات
+امکان تخصیص نامحدود مستندات به ازا هر رکورد
+طراحی مجدد کارتابل نامه ها و مشاهده وضعیت نامه های ارسالی در نرم افزار دبیرخانه
+بهبود عملکرد نرم افزار در هنگام تغییر زبان اصلی برنامه (چند زبانه)
+اضافه شدن سطوح 4 تا 7 به نامه های وارده، صادره و داخلی
+رفع ایرادات جزیی گزارش شده
جهت دانلود از لینکهای زیر استفاده کنید.
میز کار
حسابداری مالی
انبار و حسابداری انبار
خرید و تداراکات داخلی
فروش و حسابداری فروش
خزانه داری و دریافت و پرداخت
حقوق و دستمزد
اموال و دارایی ثابت
سفارشات خارجی
برنامه ریزی تولید
پرسنلی
بهای تمام شده
انتقال اطلاعات
فروش فروشگاهی
دبیرخانه و اتوماسیون اداری
بیمه و محاسبه کارمزد
نرم افزار جامع تراز
پایگاه داده