نسخه 96.10.3

تاریخ آغاز 1400/08/24 - 15:28:18

تغییرات:

1- امکان تعیین سریال "معمولی و خاص" بودن کلیه کالا ها مستثنی از انبار
2- امکان تعیین کالاهای سریال پذیر مستثنی از انبار
3- امکان تخصیص فیلد اختیاری متناظر به ازاء هر فیلد سریال(جمع مقداری سریال در فیلد متناظر درج می شود)
4- امکان ثبت کالا و سریال بصورت همزمان و ذخیره بصورت یکباره (این عمل قبلا در دو یا سه مرحله انجام میشد) و تسریع عملیات ذخیره سازی سند فقط با یک کلید
5- کنترل تعداد ردیف های "سریال معمولی" در ذخیره سازی با تعداد سریال های معرفی یا انتخاب شده و بروز رسانی مقدار ردیف سند پس از ذخیره سازی در حالت "سریال خاص"
6- امکان نمایش سریال های معرفی یا انتخاب شده در ستون نوع سریال سند با کلید میانبر "Ctrl + F3"
7- رفع مشکل روند شدن مقدار سند در هنگام انتقال به فرم سریال
8- رفع مشکل حذف شدن "نام مشتری" در هنگام انتخاب "نام انبار" در فرم "برگشت از فروش" در حالت مرجع
9- اضافه شدن ستون "رسید موقت های مرجع نشده" در گزارش "جامع کالا و اقلام در راه"
10- رفع مشکل کنترل موجودی "کوتاژ" در حالت نوع سند "انبار به انبار"
11- اجباری شدن انتخاب "کوتاژ و اعتبار" در حالت "انبار اعتباری"
12- اضافه شدن ستون "شماره تعرفه کالا" در گزارش های نرم افزار "سفارشات خارجی"
13- اضافه شدن تنظیمات نمایش "عنوان طبقه اصلی" در فرم "معرفی طبقات اصلی کالا" و استفاده در تعیین نام کالا در فرم "انتخاب کالا بر اساس گروه کالا"
14- اضافه شدن 4 حالت نمایش کالای های سند مرجع براساس
        1- کالای اصلی
        2- کالای جانشین
        3- کالای آنالیز
        4- کالای مصرفی

در فرم "انواع سند"
15- اضافه شدن امکان استفاده از "واحدهای فرعی 2 و 3" در فرمول نویسی فیلد های اختیاری اسناد
16- رفع مشکل نمایش حسابهای مانده بستانکار در "گزارش ترکیبی" نرم افزار حسابداری
17- رفع مشکل نمایش "اسناد واگذار شده" به تنخواه دار با نحوه پرداخت متفاوت در "گزارش تنخواه"
18- اضافه شدن "نام طرف مقابل" در ریز اسناد خزانه "گزارش تسویه فاکتور"
19- رفع مشکل تغییر وضعیت اسناد "خاتمه یافته" پس از "لغو خاتمه" سند به "کنترل شده" (از این پس به "تایید شده" تغییر پیدا خواهد کرد)
20- رفع مشکل حذف تصویر کالا در صورت بروز رسانی اطلاعات کالا
21- انتقال کلیه گزارش ها به داخل پایگاه داده و حذف مسیر گزارش ها و ایجاد دسترسی های ویرایش و حذف برای آن
22- امکان دریافت فیش حقوقی از طریق تلگرام