نسخه 97.10.23

تاریخ آغاز 1400/08/24 - 15:44:06

تغییرات:
+اضافه شدن ماژول پیامکی ملی پیامک و امکان ارسال پیامک از طریق وب سرویس
+نمایش گزارش گردش وجوه نقد بانک بر اساس تسعیر ارز در نرم افزار خزانه
+تغییر فرمت چاپ چک و ذخیره فرمت ها در پایگاه داده (همانند سایر گزارش ها)
+اضافه شدن امکان اتخاب "در وجه" در هنگام پرینت چک
+امکان تغییر اسناد خرید پس از کنترل و تایید با استفاده از تنظیمات کاربر اصلاحی
+اضافه شدن حالتهای مختلف گزارش گیری از جمله گروه کالا، نوع کالا و منطقه جغرافیایی به گزارش های مرور ماهیانه خرید، انبار و فروش
+اضافه شدن گزارش پیش بینی فروش بر اساس گروه کالا و کالا درنرم افزار بودجه 
+رفع مشکل محاسبه بدهی حقوق در صورت فعال بودن یا نبودن آن در تنظیمات حقوق و دستمزد
+رفع مشکل نمایش آخرین مزایای حکم در هنگام صدور حکم جدید
+رفع مشکل فرم مقدار دهی عوامل اول دوره حقوق و دستمزد
+عدم نمایش مبالغ خرید و فروش در هنگام انتخاب کالای نرم افزار انبار
+رفع مشکلات مربوط به ثبت ارقام کنترل در نرم افزار برنامه ریزی تولید
+امکان تعیین تغییر خودکار یا دستی اندازه ستونهای فرم های Master/Detail 
+اضافه شدن تسعیر ارز به مبالغ گزارش های ماتریسی (تسعیر بصورت خودکار نرخ ارز)
+رفع مشکل عدم نمایش اصلاحیه ضمانتنامه در صدور سند حسابداری خزانه
+امکان کپی کل ستون به اکسل و برعکس در فرم های Master/Detail
+امکان انتقال به اکسل اطلاعات ثبت سفارش و تکمیل پرفرما از جمله بخش ثبت هزینه ها
+رفع مشکل قفل شدن ردیف 256 در فرم های Master/Detail
+رفع کلیه مشکلات مربوط به ایجاد ستون در کلیه فرمها
+اضافه شدن ستونهای مانده خطی و تفاضل نرخ تسعیر شده ارز در قسمت گردش گزارش مرور حسابها
+اضافه شدن ماژول کنترل کیفیت به نرم افزار برنامه ریزی تولید
+طراحی فرمت جدید فروش فروشگاهی با قابلیت دریافت شماره تلفن از Caller ID و انتقال مبلغ به دستگاه POS و سرعت ذخیره و چاپ بالا
+رفع مشکل ثبت سند فروش دارایی در نرم افزار اموال و دارایی ثابت
+رفع مشکل ثبت عامل دستی تخفیف پس از عامل خودکار تخفیف در فاکتور فروش نرم افزار فروش
+اضافه شدن تعیین گروه کاربران 
+امکان کپی دسترسی کاربران برای گروه کاربران
+اضافه شدن انتخاب نوع ارز در منابع / مصارف نرم افزار خزانه
+اضافه شدن امکان فیلتر گذاری در کلیه فرم های محاسبات حقوق
+اضافه شدن امکان انتخاب نوع ارز در تعدیل حساب مشتریان
+رفع مشکل سرعت فرمول نویسی حقوق و دستمزد