نسخه 97.4.25

تاریخ آغاز 1400/08/24 - 15:41:05

تغییرات:
+اضافه شدن برنامه و هدفگذاری فروش و گزارشات مربوطه (پلن فروش) در نرم افزار فروش
+اضافه شدن تاریخ میلادی به فاکتور فروش و فاکتور خرید و سند حسابداری
+امکان تعیین نوع تقویم بر اساس میلادی یا شمسی به ازاء هر کاربر در فرم لیست کاربران
+امکان تعیین تاریخ میلادی در گزارش های فروش و مرور حسابها (بصورت آزمایشی) با توجه به تقویم انتخابی
+اضافه شدن نرخ تسعیر ارز به گزارش کریستال فروش
+امکان تعیین لیست قیمت فروش بر اساس آنالیز محصول، با توجه به تنظیمات نرم افزار فروش
+امکان ثبت دسته ای تعدیل حساب مشتریان با انتخاب چند فاکتور و ثبت مانده تسویه نشده بصورت خوکار به ازاء هر کدام
+رفع مشکل سطوح 5 تا 7 در صدور سند حسابداری اسناد وجوه نقد بانک خزانه
-حذف صدور عوامل فکتور و جایگزینی با تعدیل حساب مشتریان در فروش
+اضافه شدن واگذاری اسناد به مراجع خرید نرم افزار خزانه
+اضافه شدن اولین و آخرین تاریخ سررسید و صدور چک های دریافتی به گزارش تسویه فاکتور فروش
+اضافه شدن اولین و آخرین تاریخ سررسید و صدور چک های واگذار شده بهمراه تعداد و مبلغ به گزارش تسویه فاکتور خرید
+رفع مشکل استفاده از شماره پروانه و کوتاژ در سرفصل صدور سند هزینه های ثبت سفارش و ترخیص نرم افزار سفارشات خارجی
+رفع مشکل ثبت سند حواله خودکار از مرجع درخواست کالا و عدم کنترل موجودی
+اضافه شدن ستونهای وضعیت سند، اولین و آخرین شماره سند، اولین و آخرین تاریخ سند و تعداد سند ثبت شده از روی مرجع اصلی در گزارش ترکیبی نرم افزار های انبار،خرید، فروش و برنامه ریزی تولید
+اضافه شدن نوع سند های خزانه به گزارش ماتریسی و تهیه گزارش در حالتهای مشترک
+اضافه شدن نوع گزارش های تاریخ سند و تاریخ سررسید به گزارش ماتریسی
+اضافه شدن امکان مشاهده مانده ردیفی (مانده در گردش) به گزارش ماتریسی
+اضافه شدن پاپ آپ کنترل اسناد و نمایش تعداد سند های کنترل نشده در هنگام ورود با توجه به فعال بودن تنظیمات به ازاء هر کاربر
+رفع مشکل حالت انتخابی صدور سند حسابداری در فرم تسویه ضمانتنامه
+رفع مشکل نمایش طرف مقابل در نوع سند برداشت از حساب بابت تامین تنخواه، در کنترل اسناد
+اضافه شدن تاریخ ویرایش و تنظیم به فاکتور خرید
+رفع مشکل حذف واحد فرعی کالا
+اضافه شدن اطلاعات اسناد تجمیعی به گزارش مرور اسناد
+اضافه شدن تاریخ میلادی به گردش در مرور حسابها
+امکان تغییر اطلاعات (تاریخ، شماره آنالیز و شرح و ...)کالاهای آنالیز پس از انتقال
+امکان ثبت شرح آنالیز در تعریف آنالیز محصول
+امکان تعیین وضعیت اسناد قبل از بار شدن کارتابل کنترل اسناد (درخواستی بسیاری از کاربران عزیز)