نسخه 98.04.31

تاریخ آغاز 1400/08/24 - 15:45:20

تغییرات:
+اضافه شدن ماژول تغییر زبان برنامه به هر زبان دیگر در فرم ورود به برنامه(قابل تعیین توسط کاربر)
+اضافه شدن ماژول ارسال پیامک پارسیان
+اضافه شدن ماژول ارسال پیامک از تمام شرکتهای ارائه دهنده وب سرویس در دنیا
+اضافه شدن واحد فرعی 2 و 3 به بخش ثبت پروفرما در نرم افزار سفارشات خارجی
+اضافه شدن جستجوی فاکتور بر اساس بارکد در نرم افزار فروش فروشگاهی
+اضافه شدن تنظیمات بیشینه دفعات چاپ فاکتور در نرم افزار فروش فروشگاهی
+اضافه شدن تنظیمات نمایش فی، مقدار و مبلغ (ارزی) بر اساس چه تعداد ارقام اعشار(روند)
+اضافه شدن قابلیت تغییر چاپگر(پرینتر) قبل از چاپ گزارش کریستال (درخواستی بسیاری از کاربران)
+امکان حذف تنظیمات فرمها در همان فرم (جدول به حالت پیش فرض باز می گردد)
+امکان ویرایش و حذف اسناد تایید شده مالی توسط کاربر اصلاح سند (موجود در لیست کاربران)
+اضافه شدن ماژول تعیین شماره و تاریخ صورتحساب به بخش گردش گزارش مرور حسابها
+اضافه شدن امکان کنترل ثبت کامل مشخصات مالیاتی اشخاص هنگام ثبت
+امکان تحلیل اسناد بر اساس تعداد کاراکتر دلخواه از آیتمهای موجود در بخش گردش حساب گزارش مرور حسابها
+تغییر فرمت گزارش صندوق همانند گزارش بانک و نمایش مانده و گردش بر اساس ارز ریال و ارز پایه
+امکان تخصیص بارکد به واحد های فرعی کالا (مورد استفاده در نرم افزار موبایلی)
+اضافه شدن سطوح 5، 6 و 7 به قسمت دریافت از اکسل صندوق و بانک نرم افزار خزانه داری
+اضافه شدن ماژول ارزی به نرم افزار حقوق و دستمزد
+اضافه شدن ماژول ارزی به نرم افزار اموال و دارایی ثابت
+اضافه شدن امکان جایگزینی انبار فاقد موجودی کالا در ردیف سند با انبار موجودی دار به ازاء هر کالا در ردیف سند (قابل تنظیم در فرم انواع سند سیستمهای خرید، فروش و انبار)
+رفع خطای بستن فرم لیست گزارش های کریستال قبل از بستن گزارش های باز
+رفع مشکل انتخاب انبار در صدور سند خودکار بر اساس کالای تخصیص یافته به انبار
+رفع مشکل درج فیلدهای اختیاری در سند خوکار مقصد بر اساس آنالیز
+رفع مشکل نمایش فی برآوردی خرید در حالت مرجع دار
+رفع مشکل فرم تخصیص کالا به انبار (دکمه ها غیر فعال می شدند)
+رفع مشکل حذف مستندات سند