نسخه 98.08.13

تاریخ آغاز 1400/08/24 - 15:45:57

تغییرات:
+اضافه شدن بخش پروفایل کاربر در فرم اصلی در کلیه نرم افزار ها و با کلیک بر روی نام کاربری
+امکان تغییر تم کلیه برنامه ها در بخش پروفایل کاربر
+رفع مشکل کلید Shift در هنگام انتخاب متن، در جستجوی سر ستون کلیه جداول
+امکان جستجو بر اساس حروف کوچک و بزرگ (حروف لاتین)، جستجوی عین عبارت، جستجو از ابتدای فیلد و جستجوی عمومی فقط در ستون فعلی یا تمامی ستونها، در کلیه جداول (با انتخاب دکمه [...] در کلیه جداول)
+امکان تعیین آنالیز مبنا در سند مرجع و انتخاب یکی از همان آنالیز ها در سند ثانویه (مرجع شده)
+امکان صدور سند خودکار بر اساس کالای جانشین
+رفع مشکل نمایش اطلاعات پایه در هنگام صدور اسناد بر اساس محل صدور تفکیکی
+رفع ایرادات جزیی گزارش شده