ارسال و دریافت فایل از نرم افزار اکسل

قابلیت تبادل اطلاعات با نرم افزارهای آفیس مخصوصاً اکسل در اغلب نرم افزارها موجود است و هرکدام به طریقه ای خروجی میدهند، مهمترین تفاوت سیستم حسابداری ترازسامانه در مبحث تبادل (ارسال و دریافت ) اطلاعات از اکسل در این است که کاربر میتوانید در تمامی فرمهای نرم افزار از این قابلیت تنها با استفاده از عملیات COPY و PASTE بهره ببرد، بسیار ساده می توانید هر فرمی که مدنظرتان میباشد را باز نمایید، اطلاعات آن را با استفاده از کلید ترکیبی Ctrl+A انتخاب نمایید و با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+C اطلاعات مورد نظر را در حافظه کامپیوتر ذخیره نمایید، سپس فایل اکسل را باز کنید و با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+V اطلاعات ذخیره شده را Paste نمایید، این تنها بخش کوچکی از تفاوت قابلیت تبادل اطلاعات سیستم ترازسامانه با الباقی نرم افزارها می باشد