استفاده از سیستم چند ارزی بصورت همزمان

در مبحث بازرگانی(واردات و صادرات) نیاز است که مبادلات و تعاملات تجاری با ارزهای رایج صورت گیرد و نمیتوان تعاملات و مبادلات را معطوف به یک ارز نمود، ما در سیستم ترازسامانه این قابلیت را به شما میدهیم که بتوانید به صورت همزمان از سیستم چند ارزی استفاده نمایید، شما بر اساس نیاز خود ارز پایه سیستم را تعیین نموده و مطابق با آن ارزهایی که میخواهید با آن ها معاملات خود را انجام دهید را انتخاب نمایید، به همین راحتی میتوانید از سیستم چند ارزی به صورت همزمان استفاده نمایید، همچنین میتوانید در خصوص تسعیر ارز این عملیات را به سیستم بسپارید و نرم افزار با توجه به بهای ارز که شما تعیین نموده اید مبحث تسعیر را انجام میدهد و با همین اصول اسناد حسابداری آنها را ثبت میکند