کدینگ هفت سطحی حسابداری

کدینگ نرم افزار به صورت پیش فرض برای فعالیت های بازرگانی، تولیدی، صنعتی و سایر اصناف بر اساس استاندارد سازمان حسابرسی چیده شده است. نرم افزار تراز سامانه دارای کدینگ 7 سطحی می باشد که از سه سطح پیوسته (گروه، کل، معین ) و از  چهار سطح شناور ( تفصیلی 5، 6 و 7) تشکیل شده است .
با استفاده از این قابلیت حسابداران، مدیران مالی و مالیاتی می توانند به آسانی گزارشات متعدد و کارآمدی را تنها با یک کلیک تهیه کنند.
    4 سطح شناور این امکان را به استفاده کنندگان از نرم افزار حسابداری می دهد که بتوانند پروژه ها، مراکز هزینه،مراکز تولید، انبارها، حساب های بانکی، اشخاص و یا هر عنوان دیگری که نیاز یک بنگاه اقتصادی باشد با معین های مورد نظر خود ارتباط دهد و در حسابداری، گردش حساب ایجاد کند.