آغاز تفکیک حساب شخصی و تجاری

تاریخ 1401/02/17
https://api.tarazgroup.comتفکیک حساب

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصاحبه ای اجرای عملیات تفکیک حساب های شخصی و تجاری را اعلام کرد.

داوود منظور گفت:  مقدمات اجرای این قانون با اختصاص دادن شناسه اقتصادی منحصر به فرد به کلیه مودیان مالیاتی و تعیین و تکلیف شناسه کالا و خدمات توسط وزارت صمت میسر شده است.

نظرات