پیش بینی بورس امروز

تاریخ 1401/02/06
https://api.tarazgroup.comبورس

پیش بینی بورس امروز 

شاخص کل بورس تهران در روز دوشنبه پس از دو روز افزایش پیدا کرد و شاخص هم وزن برای هشتمین روز پی در پی رشد کرد.  

اتفاق دیگری که در روز قبل افتاد ورود سرمایه حقیقی به بازار سهام بعد از سه روز بود.  ارزش خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار 56 میلیارد تومان بود. زاگرس، ذوب،خارزم، ثامید، رمپنا، بترانس، تاپکیش و خصدرا  بیشترین ورود پول حقیقی را در معاملات روز دوشنبه داشتند. در مقابل نمون های(نماد) بزرگی مانند فولاد، شستا، شپنا، بپاس، آریا، شتران، امید و فارس با خروج پول حقیقی مواجه بودند.  

در روز دوشنبه ارزش صف‌های خرید پایانی بازار –نسبت به روز یکشنبه 47 درصد رشد داشت و به 410 میلیارد تومان رسید. ورود پول حقیقی یک نشانه مثبت معاملات دیروز بود اما خروج پول حقیقی از نمادهای بزرگ باعث شد که شاخص کل رشد کمی داشته باشد و شاخص هم وزن رشد بیشتری را به ثبت برساند.

نوسانات این روزهای بازار نشان می‌دهد که کانال یک میلیون و 500 هزار محدوده‌ای است که شاخص به راحتی نمی‌تواند به رشد ادامه دهد. به همین دلیل ورود پول حقیقی در معاملات دیروز دارای اهمیت است.

نظرات