دولت در لایحه ۱۴۰۰ مالیات بر خانه‌ و خودروهای لوکس را حذف کرده است

تاریخ 1400/07/25

🌐 دولت در لایحه ۱۴۰۰ مالیات بر خانه‌ و خودروهای لوکس را حذف کرده است


👤نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

🔹متاسفانه بخشی از درآمدهایی که کشور می‌تواند برای سال آینده داشته باشد در لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است و حتی بخشی از درآمدهای سال ۹۹ نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حذف شده‌اند.

🔹به عنوان مثال مالیات در نظر گرفته شده برای خانه‌ها و خودروهای لوکس از لایحه بودجه سال آینده حذف شده‌ و درآمدهای حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی در این لایحه پیش‌بینی نشده است. بنابراین مجلس بخشی از درآمدهایی که کشور می‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد و کسب آن‌ها موجب عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود را به لایحه بودجه اضافه خواهد کرد.

نظرات