شاخص کل بورس امروز چندین بار نوسان کرد و روز پرنوسانی را گذراند.

تاریخ 1401/02/01
https://api.tarazgroup.comنوسان بورس

 شاخص کل بورس تهران با ریزش 818 واحدی نسبت به روز قبل به رقم یک میلیون و 512 هزار و 287 واحد رسید. 

اما شاخص هم وزن بورس با افزایش 861 واحدی در سطح 401 هزار و 436 واحدی ثابت ماند.

همچنین شاخص کل فرابورس 2 واحد کم شد و در سطح 20 هزار و 763 واحد قرار گرفت 

در پایان معاملات ‌روز، 230 نمون رشد قیمت داشتند و 249 نمون کاهش قیمت داشتند. به بیان دیگر، 48 درصد بازار افزایش قیمت داشتند و 51 درصد بازار کاهش قیمت داشتن.

نظرات