لیلاز: همه کشورهای جهان غیر از ایران و کره شمالی عضو FATF هستند

تاریخ 1400/07/25

کارشناس اقتصاد سیاسی:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
▫️پیوستن به FATF این امکان را به ایران می دهد که بتواند از ابزارهای بین المللی استفاده کند. موضوع FATF و پیوستن به کنوانسیون های آن نباید از حد و حدود خارج شود. نکته قابل توجه اینجاست که تصویب FATF کشور را گل و بلبل نمی‌کند و عدم تصویبش هم ایران را به خاک سیاه نمی نشاند.
▫️ما اکنون با نظم بین الملل در افتاده ایم و معتقدم پذیرش FATF یک مانع را از سر ایران بر می دارد و به لحاظ روابط عمومی نپذیرفتن آن بازی کردن در زمین حریف است. اگر عضو FATF و کنوانسیون‌های آن شویم هزینه رسمی اقتصاد کاهش می‌یابد و عدم پیوستن به آن چیزی است که رژیم صهیونیستی و امریکا می‌خواهد.
▫️زمانی که تحریم‌ها برداشته شود  FATF مهم است و برای برقراری با اقتصاد جهانی به آن نیاز داریم. استقلال ۱۰۰ درصدی ممکن نیست و ایران باید به سمت اقتصاد صنعتی و خدماتی حرکت کند.

✔️مرجع اخبار اقتصادی ایران

نظرات