مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰

تاریخ 1400/07/25

🔹️ امروز ۴ موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفت 

1⃣ که شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده موضوع نخست بود تا دهک‌های ثروتمند از این معافیت برخوردار نشوند.

 

2⃣ مصوبه دوم درخصوص اصلاح درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده بود که براساس آن از ٨١هزار میلیارد تومان به ١١٣ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد البته بدون آنکه نرخی رشد کند. با توجه به اینکه سامانه مدعیان در سال گذشته راه‌اندازی شده، اکنون نیز در حال تکمیل است و براساس قانون برنامه ششم، ۶ درصد از ٩ درصد جی دی پی (GDP) اسمی یا تولید ناخالص داخلی، درآمدهای مالیات برارزش افزوده برای دولت بود و رشد اقتصادی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده است. 

 

3⃣ مصوبه سوم؛ حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بود که تاکنون این معافیت داده می‌شد اما کمیسیون تلفیق این معافیت را حذف کرد البته شرایط "معافیت بر عملکرد" طبق قانون خاص خود و قانون احکام دائمی که در سال ٩۶ پیش می‌برد و این مصوبه  معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد (نه مناطق ویژه) را شامل می‌شود. 

 

4⃣ در مصوبه چهارم؛ با هدف جلوگیری از خام فروشی و حمایت از تولید داخل درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام مشمول مالیات می‌شوند البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست.

نظرات