۲۹ استان درگیر کرونای انگلیسی

تاریخ 1400/09/12

🔺 ٢٩ استان کشور درگیر کرونای انگلیسی هستند

رئیسی، سخنگوی ستاد ملی کرونا :

▫️هرچه از شیوع پاندمی می‌گذرد شاهد قوی تر شدن این ویروس هستیم، اما مردم آموخته اند که چطور با آن مقابله کنند.

▫️در شرایط کنونی به استثنای خوزستان وضعیت کشور پایدار، اما شکننده است .

▫️در خوزستان موج آخر بیماری شیب تندی دارد و این موضوع را در کشور‌هایی که درگیر ویروس ‌های جهش یافته اند، مشاهده می‌کنیم.

▫️ ٢٩ استان کشور درگیر ویروس جهش یافته است و طبق آخرین آمار ۵٣٨ مورد کرونای انگلیسی شناسایی شدند./باشگاه خبرنگاران