کنترل کارکرد

معرفی این محصول

حوزه مدیریت منابع انسانی باید قادر به پوشش دهی مناسب تمامی نیازهای مختلف یک سازمان، فرایندها و دستورالعمل ‌های متنوع اداری و استخدامی پرسنل باشد و با کنترل کارکرد بهینه در حوزه‌ هایی مثل ارزیابی کارکنان، نظام جبران خدمات و ارائه خدمات رفاهی، پاسخگوی نیازها‌ی افراد سازمان باشد.

بخش های اصلی

بارزترین ویژگی ها

نرم افزار کنترل کارکرد تراز سامانه، با در اختیار قرار دادن داشبوردهای مدیریتی پویا و بهینه جهت اطلاع از وضعیت تردد کارکنان، ثبت اطلاعات، کنترل کارکرد پرسنل، ارزشیابی و ارائه گزارشات لازم می باشد و بستر مناسبی را برای تشویق و آموزش و بهسازی کارکنان را برای مدیران منابع انسانی فراهم می نماید.

ویدئو آشنایی با نرم افزار

به زودی ویدیو معرفی این محصول در این قسمت قرار خواهد گرفت

سایر مشخصات

مشاوره تخصصی و رایگان

طی یک جلسه حضوری یا آنلاین، با امکانات و قابلیت های نرم افزار آشنا شوید.

و مناسب ترینِ آن را خریداری کنید.