نرم افزار کنترل کارکرد

معرفی این محصول

حوزه مدیریت منابع انسانی باید قادر به پوشش دهی مناسب تمامی نیازهای مختلف یک سازمان، فرایندها و دستورالعمل ‌های متنوع اداری و استخدامی پرسنل باشد و با کنترل کارکرد بهینه در حوزه‌ هایی مثل ارزیابی کارکنان، نظام جبران خدمات و ارائه خدمات رفاهی، پاسخگوی نیازها‌ی افراد سازمان باشد.

بخش های اصلی

بارزترین ویژگی ها

نرم افزار کنترل کارکرد تراز سامانه، با در اختیار قرار دادن داشبوردهای مدیریتی پویا و بهینه جهت اطلاع از وضعیت تردد کارکنان، ثبت اطلاعات، کنترل کارکرد پرسنل، ارزشیابی و ارائه گزارشات لازم می باشد و بستر مناسبی را برای تشویق و آموزش و بهسازی کارکنان را برای مدیران منابع انسانی فراهم می نماید.

ویدئو پرزنت

به زودی ویدیو معرفی این محصول در این قسمت قرار خواهد گرفت

سایر مشخصات

نظرات

مشاوره تخصصی و رایگان

طی یک جلسه حضوری یا آنلاین و پیشنهاد مناسب ترین نرم افزار،

شما را به نتایج درخشانی در کسب و کارتان می رسانیم.