بهای تمام شده

معرفی این محصول

نقطه چالش برانگیز و حساس برای مدیران، محاسبه بهای تمام شده کالای تولیدی و فروش رفته می باشد و تمامی تصمیم گیری های سازمانی بر همین محور اتخاذ می گردد، چرا که اگر محاسبه ی دقیقی در این خصوص انجام نشود سازمان را به نابودی کامل می کشاند و بالعکس، اگر با دقت عمل و کنترل بالایی انجام شود، می تواند باعث موفقیت در بین رقبا شود.

بخش های اصلی

بارزترین ویژگی ها

پیاده سازی و ایجاد یک سیستم گزارش دهی حرفه ای، همیشه با چالش های زیادی مواجه بوده اما آنچه که اهمیت دارد، انعطاف پذیری و وجود روابط منطقی با بخش های مختلف یک سازمان است که می تواند تمامی این چالش ها را پوشش داده و دید مدیران ارشد را در زمینه امور تولیدی، گسترده تر نماید.

ویدئو آشنایی با نرم افزار

به زودی ویدیو معرفی این محصول در این قسمت قرار خواهد گرفت

سایر مشخصات

مشاوره تخصصی و رایگان

طی یک جلسه حضوری یا آنلاین و پیشنهاد مناسب ترین نرم افزار،

شما را به نتایج درخشانی در کسب و کارتان می رسانیم.