بهای تمام شده

معرفی این محصول

نقطه چالش برانگیز و حساس برای مدیران، محاسبه بهای تمام شده کالای تولیدی و فروش رفته می باشد و تمامی تصمیم گیری های سازمانی بر همین محور اتخاذ می گردد، چرا که اگر محاسبه ی دقیقی در این خصوص انجام نشود سازمان را به نابودی کامل می کشاند و بالعکس، اگر با دقت عمل و کنترل بالایی انجام شود، می تواند باعث موفقیت در بین رقبا شود.

بخش های اصلی

بارزترین ویژگی ها

پیاده سازی و ایجاد یک سیستم گزارش دهی حرفه ای، همیشه با چالش های زیادی مواجه بوده اما آنچه که اهمیت دارد، انعطاف پذیری و وجود روابط منطقی با بخش های مختلف یک سازمان است که می تواند تمامی این چالش ها را پوشش داده و دید مدیران ارشد را در زمینه امور تولیدی، گسترده تر نماید.

ویدئو پرزنت

به زودی ویدیو معرفی این محصول در این قسمت قرار خواهد گرفت

سایر مشخصات

نقطه چالش برانگیز و حساس برای مدیران، محاسبه  بهای تمام شده کالای تولیدی و فروش رفته می باشد و تمامی تصمیم گیری های سازمانی بر همین محور اتخاذ می گردد، چرا که اگر محاسبه ی دقیقی در این خصوص انجام نشود سازمان را به نابودی کامل می کشاند و بالعکس، اگر با دقت عمل و کنترل بالایی انجام شود، می تواند باعث موفقیت در بین رقبا شود.

توضیحات

 • استفاده از سیاست مصرف کالا (LIFO، FIFO و...) در اولویت‌بندی رزرو بچ‌ کالا از انبار به مراکز تولیدی
 • دریافت فایل اکسل برای ورود اطلاعات BOM
 • تعریف فرآیندهای موازی و جایگزین فرآیند تولید اصلی در زمان تعریف OPC
 • تعریف BOM نامحدود به ازای هر کالا (حتی هنگام ثبت سند)
 • تعریف فرایند تولیدات (Routing) شامل عملیات تولیدی، زمان‌های استاندارد و ویژگی‌های هر عملیات
 • ایجاد شناسنامه بچ برای هر کالا اعم از مواد، نیمه ساخته و محصول
 • تعریفBOM مرجع و مادر و استفاده در سایر BOM ها و حتی هنگام ثبت سند
 • قابليت گزارش قيمت تمام شده محصولات به تفکيک مواد ، دستمزد و سربار توليد
 • قابليت پيش بيني قيمت تمام شده
 • امکان محاسبه نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی به صورت هم‌زمان (با 2 فی - فی آزمایشی)
 • گزارش‌گیری انحرافات معمول در بهای تمام شده شامل انحرافات مواد ، دستمزد و سربار
 • گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به تولید کالا و خدمات
 • تفکیک عملیات تولید در سطح مراکز هزینه (همچنین سطوح 4 تا 7) و ایستگاه‌های کاری جهت انطباق محاسبات با فرآیند واقعی تولید محصولات
 • تعریف روش‌های ساخت (نامحدود) مختلف برای یک کالا (فرمولاسیون)
 • محاسبه بهای تمام‌شده استاندارد و واقعی محصولات و شناسایی انحرافات
 • گزارش‌گیری اطلاعات مربوط به تسهیم هزینه، مصرف مواد در محصولات ، کار درجریان ساخت به تفکیک مراکز
 • امکان محاسبه هزینه های سربار و دستمزد هم بصورت فرمولی و هم انتخابی از اسناد مالی در دوره محاسباتی
 • محاسبه بهای تمام شده گروه محصولات ، کالا و خدمت به تفکیک شعبه، سطوح تفصیلی چهار گانه
 • امکان محاسبه بهای تمام شده خدمات برون سپاری شده تولید (پیمانکاری)
 • امکان هزینه‌یابی به روش ABC محصولات مشترک و فرعی
 • کنترل مصرف مواد بر اساس روش‌های ساخت BOM و محاسبه کالا به تفکیک روش‌های ساخت
 • امکان انجام محاسبات جداگانه تسهیم هزینه، معادل آحاد مقداری تولید، محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمت
 • امکان محاسبه نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی طی دوره مالی
 • امکان تعیین فعالیت های برون سپاری شده بر اساس پیمانکاران دست دوم و ثبت سند خدمات در فاکتور خرید بصورت خودکار و مرتبط با برنامه تولید
 • امکان قیمت گذاری خدمات برون سپاری بر اساس آنالیز واحد
 • امکان محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمت بر اساس دوره‌های محاسباتی
 • محاسبه بهای تمام شده به روش استاندارد و واقعی و فراخوانی تمامی اطلاعات مورد نیاز از سایر ماژول‌ها
 •  

نظرات

مشاوره تخصصی و رایگان

برای رسیدن به برترین انتخاب و استفاده از تجربه و تخصص کارشناسان ما،

فرم زیر را تکمیل نمایید.