دریافت اسناد از اکسل

معرفی این محصول

سیستم های حسابداری ترازسامانه، قابلیت تهیه فایل اکسل از تمامی گزارشات و لیست ها را ارائه می دهند، به طوری که کاربر به آسانی و تنها با یک کلیک می تواند اطلاعات و فرم مورد نیاز خود را به صورت فایل اکسل دریافت نماید.

بخش های اصلی

بارزترین ویژگی ها

سیستم های حسابداری ترازسامانه، قابلیت تهیه فایل اکسل از تمامی گزارشات و لیست ها را ارائه می دهند، به طوری که کاربر به آسانی و تنها با یک کلیک می تواند اطلاعات و فرم مورد نیاز خود را به صورت فایل اکسل دریافت نماید.

ویدئو آشنایی با نرم افزار

به زودی ویدیو معرفی این محصول در این قسمت قرار خواهد گرفت

سایر مشخصات

مشاوره تخصصی و رایگان

طی یک جلسه حضوری یا آنلاین و پیشنهاد مناسب ترین نرم افزار،

شما را به نتایج درخشانی در کسب و کارتان می رسانیم.