انبار تعدادی

معرفی این محصول

مدیریت موجودی و چرخه کالا در واحدهای بازرگانی و تولیدی یک الزام است و در این راستا، بررسی امور و فرایندهای انبارگردانی در بخش مربوط به طراحی کدینگ کالا از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نیاز مبرم به نرم افزار انبارداری احساس می شود.

بخش های اصلی

بارزترین ویژگی ها

کنترل و مدیریت صحیح موجودی‌ کالاها با استفاده از نرم افزار انبار تعدادی و در قالب کاردکس های کالایی امکان پذیر می گردد.

نرم افزار انبار تعدادی تراز سامانه، به عنوان یکی از ماژول های انبارگردانی می باشد که امکان صورت ‌برداری از کالای موجود در انبار، تعریف بدون محدودیت انبارها و تفکیک آنها، طبقه ‌بندی و گروه‌ بندی کالاها، میزان ‌سفارشات انجام شده و ارزیابی موجودی کالا را فراهم می نماید.

ویدئو آشنایی با نرم افزار

به زودی ویدیو معرفی این محصول در این قسمت قرار خواهد گرفت

سایر مشخصات

دریافت مشاوره تخصصی و رایگان

با کارشناسان تراز سامانه مشورت نمایید.

سپس تصمیم بگیرید کدام نرم افزار برای کسب و کار شما مناسب است.