حسابداری انبار

معرفی این محصول

موجودی کالا بخشی از دارایی های جاری یک سازمان می باشد و تمام تصمیمات و سیاست گذاری های مهم بر اساس آن صورت می گیرد و رابطه مستقیمی با خلق ثروت پایدار دارد.

بخش های اصلی

بارزترین ویژگی ها

حسابداری انبار مجموعه عملیاتی است که به تعیین قیمت موجودی انبار می پردازد و یک واحد حیاتی در سازمان محسوب می شود و کمترین خطا در این  حوزه، ممکن است سازمان را به کام مرگ کشاند. بنابراین نیاز به دقت و کنترل هوشمندانه تری دارد و مدیران باید سیستم های کنترلی دقیقی را پیاده سازی نمایند.

نرم افزار حسابداری انبار تراز سامانه، به انجام فرایندهای انبارداری، ارائه اطلاعات دقیق و به هنگام از وضعیت موجودی کالا، مدیریت ورود و خروج کالا و محاسبه دقیق ارزش دارایی های موجود در انبار می پردازد و در نهایت، محاسبه سود و زیان و را برای مدیران مالی تسهیل می نماید.

ویدئو آشنایی با نرم افزار

به زودی ویدیو معرفی این محصول در این قسمت قرار خواهد گرفت

سایر مشخصات

دریافت مشاوره تخصصی و رایگان

با کارشناسان تراز سامانه مشورت نمایید.

سپس تصمیم بگیرید کدام نرم افزار برای کسب و کار شما مناسب است.