Image

بسته یکپارچه

(اقتصادی)

دارای نرم افزارهای

حسابداری مالی، فروش و مدیریت فروش، مدیریت خرید و تدارکات داخلی، مدیریت انبار و حسابداری انبار، خزانه داری و امور دریافت و پرداخت

تعداد سه کاربر و کلاینت فعال

استعلام قیمت

بسته یکپارچه

(ویژه)

دارای نرم افزارهای

حسابداری مالی، فروش و مدیریت فروش، مدیریت خرید و تدارکات داخلی، مدیریت انبار و حسابداری انبار، خزانه داری و امور دریافت و پرداخت

تعداد ده کاربر و کلاینت فعال

استعلام قیمت

بسته یکپارچه

(جامع)

دارای نرم افزارهای

حسابداری مالی، فروش و مدیریت فروش، مدیریت خرید و تدارکات داخلی، مدیریت انبار و حسابداری انبار، خزانه داری و امور دریافت و پرداخت، تکمیل فایل TTMS، بهای تمام شده خدمات و...

بدون محدودیت تعداد کاربر و کلاینت

استعلام قیمت

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.