سیستم مدیریت مالی و حسابداری

نرم‌افزارهای مالی ترازسامانه این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا پیچیدگی‌های فرآیندهای مالی را با صدور خودکار اسناد مالی ساده کنید، دوباره‌کاری‌ها و خطاهای کاربری را کاهش داده و اطلاعات مالی یکپارچه‌ای را در لحظه و با اطمینان از درستی آن‌ها در اختیار داشته باشید.

سیستم مدیریت منابع انسانی

نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی ترازسامانه با مکانیزه‌کردن تمامی فرآیند‌ها از اتلاف منابع انسانی جلوگیری ‌می‌کند، به همین دلیل بهره‌وری را افزایش داده و بستر اجرایی مناسبی برای تعالی سازمانی است. طراحی منعطف آن مدیریت تمامی بخش‌های این حوزه را تسهیل می‌کند.

سیستم مدیریت انبار و تدارکات

به کمک نرم‌افزارهای مدیریت انبار ترازسامانه می‌توانید با دریافت اطلاعات دقیق، قابل اتکاء و به‌هنگام، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مناسبی برای کنترل هزینه‌های نگهداری موجودی داشته و با سفارش‌گذاری و تامین به‌موقع کالاها از کمبود آنها جلوگیری کنید.

سیستم مدیریت بازاریابی و فروش

با توجه به امکانات تمام‌مکانیزه فروش و گزارش‌هایی که سیستم مدیریت بازاریابی و فروش ترازسامانه در اختیار مدیران می‌گذارد، رفتار و روند حرکت کسب و کار براساس پارامتر‌های مختلف به طور دقیق رصد و اندازه‌گیری می‌شود.

سیستم مدیریت بازرگانی

سیستم مدیریت بازرگانی تراز سامانه، با طراحی جامع، حرفه‌ای و کاربرپسند، راهکاری مناسب برای نظارت و کنترل عملیات واحد بازرگانی، ثبت کامل اطلاعات، ارائه گزارش‌‏ها و آمارهای دقیق است تا تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری سریع و مؤثر در حوزه بازرگانی را امکان‌پذیر ‌کند.

سیستم مدیریت تولید و بودجه‌ریزی

برنامه‌ریزی برای کنترل و مدیریت داده‌ها و مصرف مواد اولیه، باید به گونه‌ای متناسب با نیازهای روز و الزامات تولیدی سازمان پیش رود تا از یک سو تصمیم‌گیری‌های به موقع و سریع‌تری اتخاذ شود و از سوی دیگر درصد خطاهای احتمالی کمتر شود.

درخواست مشاوره رایگان

نرم افزارهای ERP جامع و یکپارچه تراز سامانه،

ابزاری کامل برای پاسخی دقیق به تمامی نیازهای کسب و کار شماست