درخواست جلسه مشاوره و دمو

درخواست مشاوره و دمو

warehouse-software-and-warehouse-accounting

نرم افزار انبار و حسابداری انبار

مدیریت موجودی و کنترل چرخه کالا در سازمان‌ها بسیار حائز اهمیت است و نظارت و کنترل بر فرآیندهای مربوطه نیز باید به دقت انجام شود، با «نرم افزار انبار و حسابداری انبار» تراز سامانه تمامی فرآیندهای انبار را مدیریت کنید.

موجودی کالا بخشی از دارایی‌های جاری یک سازمان است که نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های مدیریتی سازمان‌ها دارد. این موجودی رابطه مستقیمی با خلق ثروت پایدار داشته و مدیران باید سیستم‌های کنترلی دقیقی را برای این بخش پیاده‌سازی کنند.

امکانات نرم افزار انبار و حسابداری انبار

 • امکان تعریف انبار و گروه‌های آن به صورت نامحدود
 • امکان ثبت بارکد و اضافه‌کردن محل استقرار کالا به صورت درختی
 • امکان ایجاد تعیین اولویت مصرف یا خروج اتوماتیک کالا در ثبت اسناد خودکار
 • امکان آنالیز و تعیین گردش کالاها در انبار جهت کنترل‌های عملیاتی و مدیریتی
 • امکان قیمت‌گذاری اسناد انبار به تمامی روش‌ها بر اساس گروه کالا یا یک کالا، همچنین محاسبه فی اصلاحی و آزمایشی
 • برنامه‌ریزی خودکار نحوه تأمین کالا و قطعات در سیستم برنامه‌ریزی تولید و دریافت گزارش‌های به‌هنگام و قابل اتکاء از مقادیر مورد نیاز به تفکیک هر کالا
 • امکان ثبت سه مقدار متفاوت با سه واحد متفاوت برای یک کالا در یک ردیف از سند در تمامی زیرسیستم‌های مرتبط با کالا
 • امکان تعریف واحدهای دوم و سوم کالا و محاسبه خودکار این مقادیر بر حسب مقدار اول هنگام ثبت اسناد انبار
 • تعریف نامحدود گروه کالا و کالا با امکان جابه‌جایی و حفظ سابقه گردش
 • ثبت کلیه ورودی‌ها و خروجی‌های انبار بر اساس عناوین مختلف به‌صورت سفارشی و ثبت اصلاحیه‌های مربوطه با عملکردهای قابل تعریف به‌منظور دسته‌بندی دقیق‌تر
 • ثبت ورودی و خروجی مواد و کالا از انبار به تفکیک مراکز هزینه و مراکز پروژه
 • استفاده از چهار سطح تفصیلی شناور و امکان ایجاد فرآیند در ثبت اسناد بر اساس سند مرجع یا مبنا (جهت ثبت سریع سند و جلوگیری از اشتباهات و…)
 • امکان ثبت درخواست کالا، کنترل موجودی، صدور حواله وارده و صادره، ثبت سفارش خرید و صدور رسید انبار از ثبت سفارش انجام شده
 • امکان گزارش موجودی یک کالا به تفکیک انبارهای مختلف در یک سطر
 • امکان دریافت گزارش‌های مقایسه‌ای سال و ماه (مقداری و ریالی) در یک خط، به صورت انتخاب Checkbox براساس پارامترهای مختلف (کالا، گروه کالا، نوع کالا، انبار چهار سطح تفصیلی شناور، Workflow و …)
 • امکان دریافت گزارش‌های ماتریسی در سه سطح به صورت انتخابی بر اساس پارامترهای مختلف
 • امکان صدور سند حسابداری رسید و حواله به صورت خودکار هنگام ذخیره فرم مربوطه
 • امکان تخصیص فیلد سفارشی به کالاها و قابلیت تعیین فرمول محاسبه برای این فیلدها
 • امکان تخصیص نامحدود آنالیز مواد به هر محصول و تعیین کالاهای جانشین و آنالیز پیش‌فرض به صورت درصدی یا مقدار ثابت
 • کنترل مصرف مواد اولیه و مغایرت‌گیری مواد مصرفی با توجه به آنالیز استاندارد
 • امکان تخصیص سریال و Batch Number کالا در ۱۰ قسمت مختلف و تعیین عنوان، تخصیص فرمول و …… توسط کاربر
 • ایجاد ارتباط بین فیلدهای اختیاری و سریالی و امکان گزارش‌گیری بر اساس پارامترهای مختلف
 • امکان ساخت گزارش‌های مختلف گسسته و پیوسته ترکیبی بر اساس جریان‌های کاری‌ تعریف شده با تعیین اولویت
 • امکان تعیین کالاهای سریال‌پذیر جهت جلوگیری از اشتباهات کاربری
 • امکان تعریف و تخصیص ۲۵ فیلد اختیاری برای سربرگ و ردیف سند بصورت مجزا در اسناد خرید، فروش، انبار و تولید
 • امکان فرموله کردن یک یا چند فیلد بر اساس مقادیر سند و یا سایر فیلدها
 • امکان تعیین فیلدهای اختیاری با تعیین خصوصیات سفارشی برای هر یک از WorkFlow‌های تعریف شده
 • تعریف نامحدود واحد برای کالا و تبدیل ضریب مقدار نسب به واحد اصلی و گزارش‌گیری براساس آن‌ها
 • ثبت فاکتورهای خرید و فروش کالا و چاپ فاکتور
 • خروجی اکسل در گزارش‌های موجودی تعدادی و کاردکس کالا
 • امکان گزارش‌گیری در بازه‌های زمانی خاص
 • انجام محاسبات فرآیندهای انبارداری
 • ارائه اطلاعات دقیق و به‌هنگام از وضعیت موجودی کالا
 • مدیریت ورود و خروج کالا
 • محاسبه دقیق ارزش دارایی‌های موجود در انبار
 • آسان‌تر کردن محاسبه سود و زیان برای مدیران مالی
 • امکان قیمت‌گذاری اسناد انبار (تمامی‌روش‌ها) بر اساس گروه کالا و حتی یک کالا و همچنین محاسبه فی اصلاحی و آزمایشی
 • امکان ثبت سه مقدار متفاوت با سه واحد متفاوت برای یک کالا در یک ردیف از سند در زیرسیستم مرتبط با کالا
 • امکان تعریف واحدهای دوم و سوم کالا و محاسبه اتوماتیک این مقادیر بر حسب مقدار اول هنگام ثبت اسناد انبار
 • امکان تخصیص نامحدود آنالیز مواد به هر محصول و تعیین کالاهای جانشین و آنالیز پیش فرض به صورت درصدی یا مقدار ثابت
 • کنترل مصرف مواد اولیه و مغایرت مصرف آن با توجه به آنالیز تعیین شده

نرم افزار انبار تولیدی

نرم افزار مدیریت انبار تولیدی تراز سامانه، به صورت کاملاً یک‌پارچه و مرتبط با سایر نرم افزارهای مدیریت مالی و انبارداری است. این نرم افزار با ارائه گزارش‌‌های دقیق از برنامه‌ریزی خرید، تولید، فروش و حسابداری و بهره‌برداری بهینه از منابع موجود، فرآیند مدیریت انبار را سریع‌تر می‌کند.

امکانات نرم افزار انبار تولیدی

 • مشخص‌کردن اجزاء تشکیل‌دهنده هر محصول و میزان آن
 • صدور رسید محصول و تنظیم صدور حواله مصرف خودکار در اسناد آنالیز،
 • آنالیز کالا به صورت کلی یا به تفکیک انبارها
 • کنترل مصرف مواد اولیه و مغایرت مصرف آن با توجه به آنالیز تعیین شده
 • ارائه گزارش و نمودار سود و زیان به تفکیک محصول
 • تهیه گزارش به تفکیک انبار، کالا، تامین‌کنندگان
 • امکان تعریف انبار و گروه‌های انبار به صورت نامحدود
 • پشتیبانی از بارکد و تعیین الویت جهت مصرف یا خروج اتوماتیک کالا در اسناد خودکار مانند آنالیز
 • امکان تعیین گردش کالاها در انبار جهت کنترل کاربری، عملیاتی و اضافه کردن محل استقرار کالا به صورت درختی
 • تخصیص خصوصیات افزوده تکمیلی از قبیل خصوصیات کاراکتری و خصوصیات عددی به کالاها و قابلیت تعیین فرمول محاسبه برای این خصوصیات
 • امکان تخصیص نامحدود آنالیز مواد به هر کالا و مشخص کردن کالاهای جانشین و آنالیز پیش فرض به صورت درصدی یا مقدار ثابت
 • کنترل مصرف مواد اولیه و مغایرت مصرف آن با توجه به آنالیز تعیین شده
 • کنترل مصرف مواد بر اساس روش‌های ساخت “BOM” و محاسبه کالا به تفکیک روش‌های ساخت
 • تعریف BOM مرجع و مادر و استفاده در سایر BOM‌ها و حتی هنگام ثبت سند
 • تعریف BOM نامحدود به ازای هر کالا (حتی هنگام ثبت سند)
 • دریافت فایل اکسل برای ورود اطلاعات BOM

نرم افزار انبار ارزی

نرم‌افزار انبار ارزی، به عنوان یک ویژگی جدید و کارآمد در کلیه سیستم‌‌های مدیریت انبارداری ترازسامانه، مطرح است. این نرم‌افزار با افزودن امکانات ارزی و معرفی ارزهای مختلف، امکان انجام انواع عملیات پیچیده ارزی را فراهم کرده است.

امکانات نرم‌افزار انبار ارزی

 • کاربری ساده
 • نظم‌بخشیدن به مبادلات ریالی و ارزی
 • قابلیت کنترل و گزارش‌‌دهی اطلاعات مبلغی کالا به تفکیک ارزهای مورد نظر
 • صدور اسناد ریالی و ارزی همزمان با امکان تغییر نرخ ارزها
 • ثبت کلیه ورودی و خروجی‌های انبار با نوع سند‌های متفاوت، به همراه انتخاب ارز‌های متفاوت و گزارش‌گیری بر همین اساس

درخواست تماس

پس از ارسال درخواست، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت تا به پرسش‌های شما پاسخ دهند.

درخواست مشاوره رایگان

نرم افزارهای ERP جامع و یکپارچه تراز سامانه،

ابزاری کامل برای پاسخی دقیق به تمامی نیازهای کسب و کار شماست