درخواست جلسه مشاوره و دمو

درخواست مشاوره و دمو

personnel-information-software-and-legal-rulings

نرم‌افزار اطلاعات پرسنلی و احکام حقوقی

تصمیم گیری و سیاست‌گذاری در امور شغلی و پرسنل به اطلاعات جامع و مکانیزه از آنان (اطلاعات شخصی، سوابق تحصیلی، سوابق تجربی، مهارت‌ها، گواهی‌نامه‌ها، آموزش‌ها و غیره) نیاز دارد. نرم‌‌افزار اطلاعات پرسنلی و احکام حقوقی ترازسامانه، یکی از نرم‌افزارهای سیستم مدیریت منابع انسانی است که با هدف متمرکزسازی اطلاعات پرسنل و انجام امور مربوط به احکام و پرونده‌های پرسنلی طراحی شده و رویکردی استراتژیک به فرآیند چهارگانه «جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی» دارد. بدین ترتیب شناسایی متقاضیانی با دانش و مهارت لازم، ثبت و نگهداری اطلاعات پرسنل، آموزش، ارزیابی عملکرد و ایجاد محیط سالم و منصفانه برای کارکنان از مزایای استفاده از این نرم‌افزار است.

امکانات نرم‌افزار اطلاعات پرسنلی و احکام حقوقی

  • نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد منابع انسانی
  • بهبود ارائه خدمات به منابع انسانی
  • تعریف انواع استخدام، رشته‌ها و مدارک تحصیلی، محل‌های جغرافیایی، مشاغل، سمت‌ها، رسته‌ها و رشته‌های شغلی
  • تعریف انواع حکم و وضعیت‌های استخدام و تخصیص وضعیت‌های استخدام به انواع حکم
  • اعمال لیست‌ها و چارت‌های سازمانی، واحدهای محل خدمت براساس ویژگی‌های جغرافی
  • تعریف اطلاعات مشاغل شامل سمت‌ها، رسته‌ها و رشته‌های شغلی
  • معرفی پرسنل و مشخصات شناسنامه‌ای و پرسنلی شامل سوابق شغلی، مدارک تحصیلی، سوابق بیمه، سوابق احکام
  • ارزیابی پرسنل براساس ضرایب مشخص‌شده در نرم‌افزار طبق سوابق و سنوات موجود در اطلاعات احکام

درخواست تماس

پس از ارسال درخواست، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت تا به پرسش‌های شما پاسخ دهند.

درخواست مشاوره رایگان

نرم افزارهای ERP جامع و یکپارچه تراز سامانه،

ابزاری کامل برای پاسخی دقیق به تمامی نیازهای کسب و کار شماست