درخواست جلسه مشاوره و دمو

درخواست مشاوره و دمو

financial-accounting-software

نرم‌افزار حسابداری مالی

با نرم‌افزار حسابداری مالی ترازسامانه ضمن گزارش‌گیری دقیق از میزان تغییرات حساب‌ها بر اساس پارامترهای مختلف برای مخاطبان درون و بیرونی سازمان می‌توانید از امکان طراحی کدینگ بصورت ماتریسی در ۷ سطح بدون محدودیت در طول کد بهره‌مند شوید.

بخش‌های مختلف نرم‌افزار حساب‌داری مالی

 • اطلاعات پایه
 • صدور اسناد حسابداری
 • گزارش‌های مالی
 • گزارش‌های تحلیلی
 • کنترل اسناد
 • عملیات مغایرت‌گیری بانکی
 • عملیات پایان سال مالی
 • تنظیمات

امکانات نرم‌افزار حساب‌داری مالی

 • امکان تعریف خودکار گروه‌های تفصیلی و دسته‌بندی هر گروه؛ تغییر کد شروع و پایان در حین سال و شماره‌گذاری مجدد
 • امکان تعریف اشخاص حقیقی‌، حقوقی و دسته‌بندی به صورت دلخواه
 • امکان طراحی دلخواه کدینگ ماتریسی در ۷ سطح، بدون محدودیت طول کد و نمایش درخت‌واره سرفصل‌ها
 • ۳ سطح پیوسته (گروه، کل، معین) – ۴ سطح کدینگ شناور- منحصر به‌فرد، به صورت مستقل و آزاد
 • امکان انتقال گردش یک حساب به سایر حساب‌ها، به همراه فیلتر تاریخ، سند و …
 • امکان انتقال گردش یک تفصیلی به سایر تفصیلی‌ها، به‌ همراه فیلتر تاریخ، سند و …
 • امکان انتقال گردش حساب معین و تفصیلی به حساب دلخواه، فقط به صورت نمایشی در گزارش‌ها به همراه فیلتر تاریخ، سند و … و امکان لغو آن‌ها
 • قابلیت خصوصی‌سازی سطوح شناور بر اساس سرفصل‌ها، جهت محدودسازی امکان ثبت در سند
 • امکان توزیع سرفصل، تفصیلی و اسناد حسابداری از یک دفتر/ شرکت به سایر دفاتر یا شرکت‌ها
 • امکان تعریف انواع پروژه و مراکز هزینه
 • امکان جابه‌جایی مراکز هزینه در درخت مراکز و انتقال گردش یک مرکز به مرکز دیگر
 • امکان تعریف شرح‌های استاندارد برای هر حساب کل به تعداد نامحدود، برای سهولت و تسریع کار
 • ادغام اسناد حسابداری از زیر سیستم‌ها بر اساس تاریخ، کاربر، نرم‌افزار، انتخابی، نوع سند و …
 • امکان ثبت سند حسابداری به دو صورت موقت و عادی
 • امکان کپی و ادغام اسناد حسابداری به طور دستی و خودکار، بدون از بین رفتن سوابق اصل سند
 • چاپ اسناد در فرمت‌های استاندارد (افقی، عمودی، روکش، درج پاورقی و…) با قابلیت کنترل چاپ شماره، شماره عطف و اسامی کنترل‌کننده‌ها
 • قابلیت کپی‌برداری گروهی از ردیف‌های سند، جهت بازخوانی در هر برنامه کاربردی مانند اکسل، ورد و ….
 • قابلیت تولید خودکار و کنترل شماره بایگانی جهت مرتب‌سازی اسناد بر اساس تاریخ
 • قابلیت الصاق انواع ضمیمه به سند مانند فایل‌های تصویری و اسکن شده، اکسل و …
 • امکان عدم مشاهده اسناد تنظیم ‌شده کاربر توسط کاربران دیگر
 • امکان دریافت ساده اسناد از اکسل
 • امکان ثبت همزمان ارزی و ریالی سند و درج نرخ تسعیر ارز به همراه تاریخ و زمان
 • امکان تعیین سال‌های مالی متعدد و جابه‌جایی سریع بین سال‌های مالی، بدون بسته شدن فرم‌های باز در سیستم (قابلیت باز ماندن همزمان فرم اسناد سال‌های مختلف)
 • امکان تعیین تعداد سطوح کنترل و کنترل اسناد حسابداری به صورت کارتابلی
 • اختیاری بودن نمایش ستون‌های مقدار، زمان و شماره در ثبت سند حسابداری
 • امکان مرتب‌سازی خودکار و دستی اسناد حسابداری
 • عدم اجازه ثبت، ویرایش و حذف اسناد حسابداری پس از ثبت سند اختتامیه در اسناد موقت و دائم
 • اعمال کنترل جهت جلوگیری از چاپ سند حسابداری در صورت تراز نبودن
 • قفل اتوماتیک اسناد توسط سیستم
 • ثبت و کنترل اتوماتیک اسناد سیستم بر اساس انواع اسناد سیستمی؛ قابلیت ثبت و مدیریت سند مرکب
 • قابلیت کنترل مدیریتی اسناد از قبیل کنترل ماهیت حساب‌ها، تراز اسناد، اسناد خالی و…
 • قابلیت فوق‌العاده صدور و ورود داده از یک بانک اطلاعاتی یا دفتر به بانک اطلاعاتی یا دفتر دیگر جهت ترکیب یا انتقال اطلاعات
 • ثبت کلیه وقایع کاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات به صورت سفارشی
 • دریافت کلیه اسناد مربوط به سایر سیستم‌ها و نمایش دسته‌بندی‌شده آن‌ها بر اساس دسترسی کاربر
 • امکان تعریف ماهیت حساب به منظور کاهش اشتباهات کاربر
 • قابلیت قفل کردن اسناد جهت جلوگیری از ویرایش یا حذف اسناد حسابداری
 • قابلیت قفل کردن محدوده تاریخی، جهت جلوگیری ازثبت و ویرایش سند در محدوده موردنظر
 • امکان کارتابل‌گردانی مالی برای گردش اسناد حسابداری در کارتابل کاربران، جهت کنترل و رسیدگی
 • امکان برقراری ارتباط بین اسناد، سال‌ها، شعبه‌ها یا شرکت‌ها
 • امکان کنترل و آنالیز مانده حساب‌ها
 • امکان صدور خودکار سند موقت، افتتاحیه و اختتامیه
 • امکان انتقال حساب‌های موقت به سال بعد، بصورت انتخابی توسط کاربر
 • عملیات مغایرت‌گیری بانکی به صورت دستی و خودکار توسط سیستم
 • امکان ثبت سریع سند حسابداری با استفاده از جستجوی هوشمند بر اساس کد یا شرح حساب، بدون جابه‌جایی مکان‌نما
 • امکان دریافت اطلاعات از اکسل و کپی در سند حساب‌داری، بدون نیاز به ثبت کدینگ سرفصل‌ها در اکسل

گزارش‌ها

 • امکان ثبت ورود و خروج کاربران با حفظ جزئیات عملکرد آن‌ها
 • امکان طراحی ترازنامه و خلاصه سود و زیان به صورت دلخواه
 • امکان گزارش‌گیری چند سطحی و چند ستونی و اصلاح سند حسابداری در گزارش
 • امکان گزارش‌گیری در کلیه سطوح گروه، کل، معین، تفصیلی، سطح پنجم (۵)، سطح ششم (۶)، سطح هفتم (۷)
 • امکان تهیه گزارش‌های ماتریسی و انتقال گزارش‌ها به کل زیرسیستم نرم‌افزارهای Office
 • امکان گرفتن گزارش‌های ترکیبی درهمه سطوح، به صورت دلخواه، بدون نیاز به رعایت ترتیب سطوح، به علاوه گردش‌ها
 • دریافت انواع گزارش‌های مالی شامل خلاصه اسناد و دفاتر حسابداری جهت ارائه به مراکز مربوطه
 • امکان گروه‌بندی نمایش اسناد و فرم‌های گزارش‌ها بر اساس ستون‌های دلخواه و ارسال نتایج فیلتر شده به چاپ
 • امکان دریافت ترازهای مختلف شامل دو، چهار، شش و هشت ستونی و تفکیک در هر یک از سطوح حسابداری
 • امکان دریافت تراز و گردش مربوط به مراکز و پروژه‌های مختلف به صورت مجزا، به تفکیک سرفصل‌های حسابداری
 • دریافت انواع گردش حساب هر سر فصل در سطوح مختلف و گزارش‌ها و نمودارهای متفاوت از آن‌ها
 • تحلیل گردش‌های مالی اشخاص و شرکت‌ها با استفاده از گزارش‌های تفصیلی تحلیلی، مقایسه ماهیانه و آنالیز حساب‌ها
 • گزارش‌های کنترلی و جامع، مانند مرور حساب‌ها، تراز ماتریسی حساب‌ها، تراز در خط و … جهت پیگیری دقیق گردش حساب‌ها و اسناد
 • قابلیت دریافت گزارش‌های تجمیعی از اطلاعات شرکت‌ها یا دفاتر مختلف به تفکیک و بصورت همزمان
 • گزارش‌های مقایسه‌ای ماهیانه و سالیانه حساب‌ها در کلیه سطوح، به صورت انتخابی توسط کاربر با قابلیت بررسی میزان تغییرات در بازه‌های انتخابی
 • امکان گزارش‌گیری اسناد در سال‌های مالی قبل و مقایسه با سال مالی جاری موجود در سیستم بدون نیاز به بسته شدن فرم‌های باز سال مالی جاری
 • گرفتن گزارش بر حسب کدینگ دلخواه بدون در نظر گرفتن کدینگ سند خورده (طراحی کدینگ خاص برای گزارش‌گیری و انتقال نمایشی کدینگ سند خورده به صورت تفکیکی یا تجمیعی به این کدینگ خاص)
 • گزارش مرور حساب‌های ارزی از گروه تا سطح هفتم
 • گزارش مرور و آمار اسناد و بهره‌گیری از هوش مصنوعی مانند siri و bixby
 • ایجاد فضایی برای طراحی گزارش‌ها بر اساس سلیقه کاربر در همه فرم‌ها
 • گزارش‌گیری بصورت تجمیعی و تفکیکی از تفصیلی‌هایی که در سطوح مختلف با معین‌های مختلف گردش دارند
 • امکان گزارش‌گیری از تراز آزمایشی، قبل از بستن حساب‌های موقت و دائمی
 • امکان نمایش وضعیت اسناد (تعداد اسناد، سندحذف شده، پیش نویس، کنترل شده، تایید شده، ابطال شده و …) در زمان گزارش‌گیری
 • امکان تهیه گزارش‌ها با فیلترهای معکوس
 • امکان چاپ سند حسابداری به صورت ردیف‌های انتخابی

درخواست تماس

پس از ارسال درخواست، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت تا به پرسش‌های شما پاسخ دهند.

درخواست مشاوره رایگان

نرم افزارهای ERP جامع و یکپارچه تراز سامانه،

ابزاری کامل برای پاسخی دقیق به تمامی نیازهای کسب و کار شماست