درخواست جلسه مشاوره و دمو

درخواست مشاوره و دمو

financial-accounting-software

نرم‌افزار حسابداری مالی

با نرم‌افزار حسابداری مالی ترازسامانه ضمن گزارش‌گیری دقیق از میزان تغییرات حساب‌ها بر اساس پارامترهای مختلف برای مخاطبان درون و بیرونی سازمان می‌توانید از امکان طراحی کدینگ بصورت ماتریسی در 7 سطح بدون محدودیت در طول کد بهره‌مند شوید.

بخش‌های مختلف نرم‌افزار حساب‌داری مالی

 • اطلاعات پایه
 • صدور اسناد حسابداری
 • گزارش‌های مالی
 • گزارش‌های تحلیلی
 • کنترل اسناد
 • عملیات مغایرت‌گیری بانکی
 • عملیات پایان سال مالی
 • تنظیمات

امکانات نرم‌افزار حساب‌داری مالی

 • امكان تعریف خودکار گروه‌های تفصیلی و دسته‌بندی هر گروه؛ تغییر کد شروع و پایان در حین سال و شماره‌گذاری مجدد
 • امکان تعریف اشخاص حقیقی‌، حقوقی و دسته‌بندی به صورت دلخواه
 • امكان طراحی دلخواه كدینگ ماتریسی در 7 سطح، بدون محدودیت طول كد و نمايش درخت‌واره سرفصل‌ها
 • 3 سطح پیوسته (گروه، کل، معین) – 4 سطح کدینگ شناور- منحصر به‌فرد، به صورت مستقل و آزاد
 • امكان انتقال گردش يك حساب به ساير حساب‌ها، به همراه فیلتر تاریخ، سند و …
 • امكان انتقال گردش يك تفصیلی به ساير تفصیلی‌ها، به‌ همراه فیلتر تاریخ، سند و …
 • امکان انتقال گردش حساب معین و تفصیلی به حساب دلخواه، فقط به صورت نمایشی در گزارش‌ها به همراه فیلتر تاریخ، سند و … و امکان لغو آن‌ها
 • قابليت خصوصی‌سازي سطوح شناور بر اساس سرفصل‌ها، جهت محدودسازي امكان ثبت در سند
 • امكان توزيع سرفصل، تفصیلی و اسناد حسابداری از يك دفتر/ شركت به ساير دفاتر يا شركت‌ها
 • امكان تعریف انواع پروژه و مراكز هزینه
 • امكان جابه‌جايي مراكز هزينه در درخت مراكز و انتقال گردش يك مركز به مركز ديگر
 • امكان تعریف شرح‌های استاندارد برای هر حساب كل به تعداد نامحدود، براي سهولت و تسريع كار
 • ادغام اسناد حسابداری از زیر سیستم‌ها بر اساس تاریخ، کاربر، نرم‌افزار، انتخابی، نوع سند و …
 • امكان ثبت سند حسابداری به دو صورت موقت و عادی
 • امكان كپی و ادغام اسناد حسابداری به طور دستی و خودكار، بدون از بین رفتن سوابق اصل سند
 • چاپ اسناد در فرمت‌هاي استاندارد (افقي، عمودي، روكش، درج پاورقي و…) با قابليت كنترل چاپ شماره، شماره عطف و اسامي كنترل‌كننده‌ها
 • قابليت كپي‌برداري گروهي از رديف‌هاي سند، جهت بازخواني در هر برنامه كاربردي مانند اكسل، ورد و ….
 • قابليت توليد خودكار و كنترل شماره بايگاني جهت مرتب‌سازي اسناد بر اساس تاریخ
 • قابليت الصاق انواع ضميمه به سند مانند فايل‌هاي تصويري و اسكن شده، اكسل و …
 • امكان عدم مشاهده اسناد تنظيم ‌شده کاربر توسط كاربران دیگر
 • امکان دریافت ساده اسناد از اکسل
 • امکان ثبت همزمان ارزی و ریالی سند و درج نرخ تسعیر ارز به همراه تاریخ و زمان
 • امكان تعيين سال‌هاي مالي متعدد و جابه‌جايي سريع بين سال‌هاي مالي، بدون بسته شدن فرم‌های باز در سیستم (قابلیت باز ماندن همزمان فرم اسناد سال‌های مختلف)
 • امكان تعيين تعداد سطوح كنترل و كنترل اسناد حسابداری به صورت كارتابلی
 • اختياري بودن نمايش ستون‌هاي مقدار، زمان و شماره در ثبت سند حسابداري
 • امكان مرتب‌سازی خودکار و دستی اسناد حسابداری
 • عدم اجازه ثبت، ويرايش و حذف اسناد حسابداري پس از ثبت سند اختتاميه در اسناد موقت و دائم
 • اعمال كنترل جهت جلوگيري از چاپ سند حسابداري در صورت تراز نبودن
 • قفل اتوماتيك اسناد توسط سيستم
 • ثبت و كنترل اتوماتيك اسناد سيستم بر اساس انواع اسناد سيستمي؛ قابليت ثبت و مديريت سند مركب
 • قابليت كنترل مديريتي اسناد از قبيل كنترل ماهيت حساب‌ها، تراز اسناد، اسناد خالي و…
 • قابليت فوق‌العاده صدور و ورود داده از يك بانك اطلاعاتی يا دفتر به بانك اطلاعاتی يا دفتر ديگر جهت تركيب يا انتقال اطلاعات
 • ثبت كليه وقايع كاربري و تعيين سطوح دسترسي عملياتي و اطلاعاتی كاربران جهت حفظ امنيت اطلاعات به صورت سفارشی
 • دريافت كليه اسناد مربوط به ساير سيستم‌ها و نمايش دسته‌بندي‌شده آن‌ها بر اساس دسترسي كاربر
 • امكان تعريف ماهيت حساب به منظور كاهش اشتباهات كاربر
 • قابليت قفل کردن اسناد جهت جلوگيري از ويرايش يا حذف اسناد حسابداري
 • قابليت قفل کردن محدوده تاریخی، جهت جلوگيري ازثبت و ویرایش سند در محدوده موردنظر
 • امكان كارتابل‌گرداني مالي برای گردش اسناد حسابداري در كارتابل كاربران، جهت كنترل و رسيدگي
 • امكان برقراري ارتباط بين اسناد، سال‌ها، شعبه‌ها یا شرکت‌ها
 • امكان كنترل و آنالیز مانده حساب‌ها
 • امكان صدور خودكار سند موقت، افتتاحیه و اختتامیه
 • امکان انتقال حساب‌های موقت به سال بعد، بصورت انتخابی توسط کاربر
 • عملیات مغایرت‌گیری بانکی به صورت دستی و خودکار توسط سیستم
 • امکان ثبت سریع سند حسابداری با استفاده از جستجوی هوشمند بر اساس کد یا شرح حساب، بدون جابه‌جایی مکان‌نما
 • امکان دریافت اطلاعات از اکسل و کپی در سند حساب‌داری، بدون نیاز به ثبت کدینگ سرفصل‌ها در اکسل

گزارش‌ها

 • امکان ثبت ورود و خروج کاربران با حفظ جزئیات عملکرد آن‌ها
 • امكان طراحی ترازنامه و خلاصه سود و زیان به صورت دلخواه
 • امكان گزارش‌گیری چند سطحی و چند ستونی و اصلاح سند حسابداری در گزارش
 • امكان گزارش‌گیری در كلیه سطوح گروه، كل، معین، تفصیلی، سطح پنجم (5)، سطح ششم (6)، سطح هفتم (7)
 • امكان تهیه گزارش‌های ماتریسی و انتقال گزارش‌ها به كل زیرسیستم نرم‌افزارهای Office
 • امکان گرفتن گزارش‌های ترکیبی درهمه سطوح، به صورت دلخواه، بدون نیاز به رعایت ترتیب سطوح، به علاوه گردش‌ها
 • دريافت انواع گزارش‌های مالي شامل خلاصه اسناد و دفاتر حسابداري جهت ارائه به مراكز مربوطه
 • امكان گروه‌بندي نمايش اسناد و فرم‌هاي گزارش‌ها بر اساس ستون‌هاي دلخواه و ارسال نتايج فيلتر شده به چاپ
 • امكان دريافت ترازهاي مختلف شامل دو، چهار، شش و هشت ستونی و تفكيك در هر يك از سطوح حسابداري
 • امكان دريافت تراز و گردش مربوط به مراكز و پروژه‌های مختلف به صورت مجزا، به تفكيك سرفصل‌هاي حسابداري
 • دريافت انواع گردش حساب هر سر فصل در سطوح مختلف و گزارش‌ها و نمودارهاي متفاوت از آن‌ها
 • تحليل گردش‌هاي مالي اشخاص و شركت‌ها با استفاده از گزارش‌های تفصيلي تحليلي، مقايسه ماهيانه و آناليز حساب‌ها
 • گزارش‌های كنترلي و جامع، مانند مرور حساب‌ها، تراز ماتريسي حساب‌ها، تراز در خط و … جهت پيگيري دقيق گردش حساب‌ها و اسناد
 • قابليت دريافت گزارش‌های تجميعي از اطلاعات شركت‌ها یا دفاتر مختلف به تفکیک و بصورت همزمان
 • گزارش‌های مقايسه‌ای ماهيانه و ساليانه حساب‌ها در کلیه سطوح، به صورت انتخابی توسط کاربر با قابلیت بررسی میزان تغییرات در بازه‌های انتخابی
 • امكان گزارش‌گيري اسناد در سال‌هاي مالي قبل و مقايسه با سال مالي جاري موجود در سيستم بدون نیاز به بسته شدن فرم‌های باز سال مالی جاری
 • گرفتن گزارش بر حسب کدینگ دلخواه بدون در نظر گرفتن کدینگ سند خورده (طراحی کدینگ خاص برای گزارش‌گیری و انتقال نمایشی کدینگ سند خورده به صورت تفکیکی یا تجمیعی به این کدینگ خاص)
 • گزارش مرور حساب‌های ارزی از گروه تا سطح هفتم
 • گزارش مرور و آمار اسناد و بهره‌گیری از هوش مصنوعی مانند siri و bixby
 • ايجاد فضايي براي طراحي گزارش‌ها بر اساس سليقه كاربر در همه فرم‌ها
 • گزارش‌گیری بصورت تجمیعی و تفکیکی از تفصیلی‌هایی که در سطوح مختلف با معین‌های مختلف گردش دارند
 • امکان گزارش‌گیری از تراز آزمایشی، قبل از بستن حساب‌های موقت و دائمی
 • امکان نمایش وضعیت اسناد (تعداد اسناد، سندحذف شده، پیش نویس، کنترل شده، تایید شده، ابطال شده و …) در زمان گزارش‌گیری
 • امکان تهیه گزارش‌ها با فیلترهای معکوس
 • امکان چاپ سند حسابداری به صورت ردیف‌های انتخابی

درخواست تماس

پس از ارسال درخواست، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت تا به پرسش‌های شما پاسخ دهند.

درخواست مشاوره رایگان

نرم افزارهای ERP جامع و یکپارچه تراز سامانه،

ابزاری کامل برای پاسخی دقیق به تمامی نیازهای کسب و کار شماست