درخواست جلسه مشاوره و دمو

درخواست مشاوره و دمو

function-control-software

نرم‌افزار کنترل کارکرد

حوزه مدیریت منابع انسانی باید قادر باشد نیازهای مختلف یک سازمان، فرآیندها و دستورالعمل‌‌های متنوع اداری و استخدامی پرسنل را پوشش دهد و با کنترل کارکرد بهینه در حوزه‌‌هایی مثل ارزیابی کارکنان، نظام جبران خدمات و ارائه خدمات رفاهی، پاسخگوی نیازها‌ی افراد سازمان باشد.

نرم‌افزار کنترل کارکرد تراز سامانه، با ارائه داشبوردهای مدیریتی پویا و بهینه برای اطلاع از وضعیت تردد کارکنان، ثبت اطلاعات آنان، کنترل کارکرد، ارزشیابی و گزارش‌های لازم، بستر مناسبی برای تشویق، آموزش و به‌سازی کارکنان فراهم کرده و بازوی توان‌مندی برای مدیران منابع انسانی است.

درخواست تماس

پس از ارسال درخواست، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت تا به پرسش‌های شما پاسخ دهند.

درخواست مشاوره رایگان

نرم افزارهای ERP جامع و یکپارچه تراز سامانه،

ابزاری کامل برای پاسخی دقیق به تمامی نیازهای کسب و کار شماست